*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Taczaka przykładem nowego spojrzenia na ulice

2015-01-22
Miło nam poinformować, że wczoraj, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich na Starym Rynku przedstawione zostały wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań. Zastępca prezydenta miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski zaangażowany w rewitalizację miasta zauważył, że - Taczaka nie jest już tą samą ulicą , co dwa lata temu. W zmianę zaangażowali się mieszkańcy, przedsiębiorcy.
Konkurs był wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Architektów Polskich i Zarządu Dróg Miejskich i cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Do udziału w konkursie zakwalifikowano 50 podmiotów. Wpłynęło aż 16 prac konkursowych. Przesłane koncepcje prezentowały bardzo różne spojrzenia na tą samą przestrzeń publiczną.
Sąd Konkursowy przyznał trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Pierwsza nagroda przypadła architektowi Jackowi Szewczykowi ze szczecińskiej pracowni architektonicznej Archaid.
Praca otrzymała nagrodę za czytelny podział przestrzeni dla: pieszych, ogródków gastronomicznych, samochodów i rowerów. Zwycięska praca uwzględniała również postulaty mieszkańców i użytkowników ulicy Taczaka:
- konieczność odsunięcia ogródków gastronomicznych i parkowania od zabudowy mieszkaniowej,
- zaproponowanie dużej ilości miejsc postojowych,
- rozwiązanie geometrii ulicy tak aby ograniczyć prędkość jazdy samochodów.
Kapituła konkursu doceniła fakt, że praca charakteryzuje się realnością zaproponowanych rozwiązań i może być przykładem dla zmian charakteru ulic w mieście.
Cieszymy się, że mieszkańcy, społecznicy, przedsiębiorcy zaangażowali się we wspólny projekt. Planujemy, że w tym roku rozpoczną się prace projektowe a w latach kolejnych nastąpi realizacja inwestycji.

Wszystkie przesłane na konkurs prace można podziwiać do 30 stycznia w Domu SARP na Starym Rynku 56. W lutym wystawa trafi do ZDM na ul. Wilczak 16.

Informujemy, że na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich zapoznać się można z zaproponowanymi przez architektów koncepcjami.

foto ZDM: 1. SARP- konferencja, 2. Jacek Szewczyk - autor zwycięskiej koncepcji, 3. nagrodzona praca, 4. prace konkursowe
Zobacz więcej:
» STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
» Przestrzeń wspĂłlna - konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej