*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przetarg na trzyletni najem pomieszczenia znajdującego się w lewym filarze mostu Dworcowego w Poznaniu

2015-02-19
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, ogłasza przetarg pisemny pn:?Trzyletni najem pomieszczenia znajdującego się w lewym filarze mostu Dworcowego w Poznaniu?.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych;
Kryterium wyboru oferty - najwyższa cena (najwyższy czynsz miesięczny) - 100 %;
Czas trwania dzierżawy - 3 lata od dnia zawarcia umowy;
Termin związania ofertą - 45 dni.

Materiały przetargowe można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.zdm.poznan.pl (linki znajdują się poniżej)lub w wersji papierowej w Wydziale Ekonomicznym w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 16 (pok. 119).
Szczegółowe informacje o pomieszczeniu można uzyskać w Wydziale Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDM w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 46/50, tel. 61 652 99 30.
Oferty należy złożyć do dnia 27.02.2015 roku, do godz. 11.30 , w Wydziale Organizacyjnym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2015r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, przy ul. Wilczak 16.
Zobacz więcej:
» Specyfikacja warunkĂłw najmu Most Dworcowy
» Formularz oferty
» WzĂłr umowy najmu Most Dworcowy
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej