*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Statuetka dla ZDM

2005-12-20
Zarząd Dróg Miejskich współpracuje z radami osiedli na terenie miasta Poznania. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów drogowych i komunikacyjnych. Staramy się szybko reagować na interwencje zgłaszane przez mieszkańców. Cieszymy się, kiedy nasza działalność jest doceniana. W tym miesiącu Rada Osiedla Kopernika – Raszyn wręczyła Jackowi Szukale, dyrektorowi ZDM statuetkę. Jest to podziękowanie dla Zarządu Dróg Miejskich za owocną współpracę w działaniu na rzecz mieszkańców osiedla. Dziękujemy radzie za docenienie naszej codziennej pracy.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej