*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Prace na ul. Bóżniczej i ul. Głogowskiej przy ul. Winklera. Utrudnienia w ruchu

2015-12-01
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 3 grudnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r. realizowana będzie przebudowa układu drogowego na narożniku ulic: Bóżniczej i Małe Garbary. W związku z przebudową chodnika oraz budową budynku usługowego obie ulice w rejonie prac zostaną zawężone o ok. 0,5 m, na krótkim odcinku ul. Bóżniczej ograniczona zostanie możliwość parkowania, a ruch pieszych może zostać skierowany na drugą stronę ulicy.

Jednocześnie informujemy, że dniach od 1 do 10 grudnia br. nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Głogowskiej i ul. Winklera. W związku z budową przyłącza cieplnego zajęty zostanie początkowo krótki odcinek chodnika i pas zieleni po północnej stronie ul. Winklera, a następnie chodnik, miejsca parkingowe i część wjazdu do budynku przy ul. Głogowskiej 118/124. Ruch pieszych odbywać się będzie drugą stroną ulicy oraz po kładkach nad wykopem. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów, z wyjątkiem ograniczenia prędkości maksymalnej na ul. Głogowskiej w rejonie prac do 30 km/godz.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonach zmienionej organizacji ruchu.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od zarządcy drogi terminy mogą ulec zmianie.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej