*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa ulicy Stanisława Taczaka

2015-12-16
Pracownia architektoniczna Archaid zaprezentowała wczoraj mieszkańcom i przedstawicielom Urzędu Miasta projekt modernizacji ulicy Taczaka. Spotkanie konsultacyjne było okazją do omówienia przewidzianych w koncepcji rozwiązań. Najwięcej kontrowersji mieszkańców Taczaka wzbudziła możliwość wystawiania latem przez restauratorów stolików przed lokalami.

Koncepcja pracowni Archaid zwyciężyła w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie ulicy Taczaka. Zgodnie z projektem po modernizacji miałaby się tam pojawić zieleń i ławki, ulicę zarówno od strony Kościuszki jak i Ratajczaka zamykałyby place z drzewkami oraz miejscami do wypoczynku i rekreacji. Nawierzchnia ulicy miałaby zostać zrównana do jednego poziomu, bez krawężników i innych barier architektonicznych. Chodniki będą wykonane z płyt granitowych, a miejsca parkingowe z drobnej kostki granitowej.

- Nie chcieliśmy robić tu rewolucji. Naszym głównym założeniem było stworzenie koncepcji o charakterze porządkującym dla tej przestrzeni - tłumaczył, prezentując projekt, Jakub Szewczyk, architekt - Chcieliśmy uzyskać więcej przestrzeni dla pieszych i jednocześnie dać przedsiębiorcom możliwość eksponowania swojej działalności na zewnątrz.

W tym celu architekci przewidzieli w swojej koncepcji dwa rodzaje miejsc parkingowych: całoroczne, przylegające ukośnie do chodnika oraz równoległe pasy parkingowe, na których latem przed pubami i kawiarniami mogłyby pojawić się stoliki. Pomysł budzi kontrowersje wśród mieszkańców, którzy nie mają najlepszych doświadczeń w związku z funkcjonowaniem na Taczaka ogródków gastronomicznych w poprzednich latach. Największą uciążliwość, jak podkreślali podczas spotkania, stanowi ich zdaniem hałas oraz trwające do rana imprezy. Dla mieszkających na parterze dodatkowym problemem jest przedostający się do mieszkań dym papierosowy.

- Warunkiem naszej zgody na wystawienie tutaj ogródków gastronomicznych było przestrzeganie zasad - mówił obecny na spotkaniu zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski - Stoliki miały być chowane najpóźniej o 22 i ta granica nie może być naruszana. Na to nie będzie naszej akceptacji. Jest to ulica w dużym stopniu zamieszkana. Musimy się nawzajem szanować i respektować potrzeby wszystkich stron.

Restauratorzy - jak zapewniali podczas spotkania przedstawiciele ZDM - będą mogli wystawiać stoliki tylko w przestrzeni do tego przeznaczonej, równej długości kamienicy, w której znajduje się ich lokal. Barierę stanowić będą przewidziane przez architektów drzewka. Autorzy koncepcji zaznaczają też, że odległość ogródków od okien będzie wynosiła ok. 3 metrów, co powinno rozwiązać problem dymu papierosowego. Zgodnie z ich koncepcją nie przed każdym lokalem będzie miejsce na ogródek gastronomiczny.

Oprócz ulicy Taczaka koncepcja obejmuje też przebudowę Garncarskiej. Również tam pojawią się skwery i ławki. Będzie też kilka dodatkowych miejsc parkingowych. Obie ulice mają stanowić estetycznie spójną całość. Stopniowa rewitalizacja i ożywianie ulicy rozpoczęły się w 2013 roku. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie na podstawie koncepcji architektonicznej projektu technicznego. Zanim to nastąpi odbędzie się jeszcze jedno spotkanie podczas którego mieszkańcom przedstawiony zostanie projekt uwzględniający uwagi zebrane podczas pierwszego spotkania.

Uwagi do koncepcji można zgłaszać do 22 grudnia do Zarządu Dróg Miejskich pod adres:

mheilman@zdm.poznan.pl


UMP, wizualizacje Archaid
Zobacz więcej:
» Wiadomości z Magistratu
» Taczaka przykładem nowego spojrzenia na ulice
» Modernizacja Taczaka. Koncepcja przebudowy ulic: Stanisława.Taczaka oraz Garncarskiej:
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej