*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Koncepcja przebudowy ulicy Stanisława Taczaka

2015-12-21
W dniu 15 grudnia br. pracownia architektoniczna Archaid zaprezentowała mieszkańcom i przedstawicielom Urzędu Miasta koncepcję modernizacji ulicy Taczaka. Koncepcja jest kolejnym etapem prac, po rozstrzygniętym w zeszłym roku konkursie architektoniczno-urbanistycznym dotyczącym koncepcji zagospodarowania ulic Stanisława Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań (przestrzeń wspólna). Spotkanie konsultacyjne było okazją do omówienia przewidzianych w tym obszarze rozwiązań. Obie ulice mają stanowić estetycznie spójną całość. Zaprezentowana koncepcja jest wstępem do realizacji projektu przebudowy tego obszaru. Zebrane uwagi zostaną naniesione do koncepcji technicznej i przedstawione mieszkańcom i użytkownikom ulicy raz jeszcze na spotkaniu po nowym roku, a następnie będą stanowić podstawę zlecenia projektu technicznego.
Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją.

Uwagi do koncepcji można zgłaszać do 22 grudnia 2015 r. do Zarządu Dróg Miejskich:
mheilman@zdm.poznan.pl
Zobacz więcej:
» Koncepcja przebudowy ulic Taczaka i Garncarskiej
» Przebudowa ulicy Stanisława Taczaka
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej