*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu; ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. Zapraszamy do składania ofert

2015-12-22
Uprzejmie informujemy, że w związku z zamiarem ubiegania się przez Miasto Poznań o dofinansowanie projektu "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2. "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie Studium Wykonalności dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje znajdują się w umieszczonym poniżej zapytaniu ofertowym".

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (w Biurze Podawczym ? pokój nr 3) w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: ?ZN - oferta na wykonanie studium wykonalności projektu ? Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu ? NIE OTWIERAĆ?.
Zobacz więcej:
» zapytanie ofertowe
» zalacznik nr 1
» zalacznik nr 3
» zalacznik nr 2
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej