*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Bieg Powstania Wielkopolskiego. Zmiany w organizacji ruchu

2015-12-23
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniu 27 grudnia 2015 r., w godzinach od 16:40 do 19:40 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na czas Biegu Powstania Wielkopolskiego.

Trasa biegu prowadzić będzie ulicami: pl. Wolności (start), 27 Grudnia, Kantaka, Św. Marcin, Ratajczaka, Ogrodowa, Długa, Garbary, Małe Garbary, Wolnica, Św. Wojciech, Księcia Józefa, Kutrzeby, Księcia Józefa, Działowa, Wolnica/Solna, Al. Marcinkowskiego, pl. Wolności (meta).

Czasowo wyłączone z ruchu będą następujące odcinki ulic:
- ul. 27 Grudnia (od Al. Marcinkowskiego do ul. Gwarnej/Mielżyńskiego),
- ul. Św. Marcin (od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka),
- ul. Ratajczaka (od ul. Św. Marcin do ul. Ogrodowej),
- ul. Ogrodowa (od ul. Ratajczaka do ul. Strzeleckiej),
- ul. Małe Grabary (od ul. Garbary do ul. Wolnica),
- ul. Św. Wojciech (od ul. Wolnica do ul. Księcia Józefa),
- ul. Działowa (od ul. Św. Wojciech do ul. Wolnica),
- ul. Wolnica (od ul. Działowej do ul. Solnej),
- ul. Kutrzeby (jezdnia południowa od Al. Niepodległości do ul. Północnej),
- Al. Marcinkowskiego (jezdnia zachodnia od ul. Solnej do ul. 27 Grudnia).

Ruch dwukierunkowy z ograniczeniami wprowadzony będzie na ulicach:
- ul. Piekary (od ul. Św. Marcin do ul. Ogrodowej),
- ul. Taczaka (od ul. Garncarskiej do ul. Ratajczaka),
- ul. Długa (od ul. Strzeleckiej do ul. Garbary - ruch w jednym kierunku jednym pasem),
- ul. Garbary (od ul. Małe Garbary/Wyszyńskiego do ul. Długiej - ruch w jednym kierunku jednym pasem).

Wyłączone zostaną sygnalizacje świetlne na następujących skrzyżowaniach:
- ul. 27 Grudnia - ul. Ratajczaka - ul. 3 Maja,
- ul. Św. Marcin - ul. Gwarna,
- ul. Św. Marcin - ul. Ratajczaka,
- ul. Ratajczaka - ul. Ogrodowa - ul. Powstańców Wlkp.,
- ul. Garbary - ul. Wodna,
- ul. Garbary - ul. Wielka,
- ul. Garbary - ul. Wyszyńskiego - ul. Małe Garbary,
- ul. Wolnica - ul. Działowa,
- ul. Wolnica - ul. Solna - Al. Marcinkowskiego,
- Al. Marcinkowskiego - 27 Grudnia.

Na skrzyżowaniach na trasie biegu zlokalizowane będą sterowane ręcznie \"śluzy\", umożliwiające przejazd w poprzek trasy biegu. Chwilowo utrudniony może być też dostęp do miejsc parkingowych i pojazdów zaparkowanych na trasie biegu oraz włączanie się do ruchu na wyjazdach z parkingów i posesji.

Dla północnej części trasy biegu zaleca się objazd ulicami: Garbary - Północna - Armii Poznań - Pułaskiego - Przepadek - Al. Niepodległości.
Dla południowej części trasy biegu zaleca się objazd ulicami: Św. Marcin - Al. Marcinkowskiego - pl. Wolności - 3 Maja - pl. Cyryla Ratajskiego - Libelta - Kościuszki - Powstańców Wlkp.

Tramwaje kursować będą po stałych trasach; w miejscach krzyżowania się tras tramwajów i autobusów z trasą biegu służby Policji i Nadzoru Ruchu MPK kierować będą ruchem i przepuszczać je przez \"śluzy\".

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonach zmienionej organizacji ruchu.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej