*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Prace na ulicach Polnej i Unii Lubelskiej

2015-12-30
Miejski Inżynier Ruchu informuje o następujących zmianach w organizacji ruchu:

- w dniach od 4 do 5 stycznia 2016 r. na ul. Polnej przy budynku na rogu ul. Szamarzewskiego w związku z budową przyłączy do budynku nastąpi wygrodzenie chodnika i skierowanie ruchu pieszego na wschodnią stronę ulicy Polnej. Możliwe są też krótkotrwałe miejscowe zawężenia jezdni w rejonie skrzyżowania.
- w dniach od 4 do 6 stycznia 2016 r. w pasie drogowym ul. Unii Lubelskiej przy skrzyżowaniu z ul. Obodrzycką prowadzona będzie budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku. W związku z pracami w wykopie otwartym możliwe są miejscowe utrudnienia w ruchu pieszych i parkowaniu pojazdów.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

pozostałe informacje


Dowiedz się więcej