*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na placu Wolności

2016-02-01
Przedstawiamy Państwu dwie niezależne koncepcje zmiany organizacji ruchu drogowego w związku z wprowadzaniem strefy TEMPO 30 w ścisłym centrum miasta. Zmiany te mają na celu dostosowanie istniejącej na północnej nitce placu Wolności organizacji ruchu do zmian, które zaszły w związku z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej przy hotelu Rzymskim. Mają być również uzupełnieniem prac związanych z wprowadzeniem strefy TEMPO 30 na ul. Święty Marcin oraz ul. Ratajczaka. W obu przypadkach planuje się likwidację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic pl. Wolności/ul.27 Grudnia/ul. 3 Maja/ul. Ratajczaka.

Koncepcja I:
Zakłada się wprowadzenie strefy TEMPO 30 już na Alei Marcinkowskiego. Obecne biało-czerwone tymczasowe bariery zostałyby zastąpione powierzchniami wyłączonymi z ruchu. Południowy przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Al. Marcinkowskiego/pl. Wolności umożliwiłby włączenie się rowerzystom na jezdnię wschodnią Alei Marcinkowskiego.

Zakłada się przedłużenie pasa rowerowego z ulicy Paderewskiego przez Aleje Marcinkowskiego. Po przeciwnej stronie Alei Marcinkowskiego, przewiduje się bezpieczny ruch rowerowy skierowany w północną lub południową nitkę placu Wolności. Również w tym miejscu zakłada się demontaż tymczasowych biało-czerwonych barierek i zastąpienie ich polami wyłączonymi z ruchu.

Na południowej nitce placu Wolności zakłada się wytyczenie dwóch pasów ruchu dla rowerzystów: północnego - w stronę do skrzyżowania z ul. Ratajczaka oraz południowego - w przeciwnym kierunku. Drugi z nich miałby zostać wykonany kosztem likwidacji pasa obecnie przeznaczonego do lewoskrętu w ulicę Ratajczaka. Miałoby to za zadanie również zmniejszenie tranzytu przez ścisłe centrum miasta pomiędzy ulicami Wolnica/Solna a Królowej Jadwigi.

Prosilibyśmy również Państwa o stanowisko na temat całkowitego wyłączenia relacji lewoskrętnej na skrzyżowaniu pl. Wolności- ul. Ratajczaka (zlikwidowanie całkowite lewoskrętu i przeniesienie go w ul. Kantaka).

Zakłada się, iż na wlocie ulicy 3 Maja nastąpiłaby redukcja liczby pasów dla ruchu samochodowego do dwóch lub nawet do jednego. Na wszystkich wlotach przewiduje się pasy rowerowe, przy czym na odcinku ulicy 27 Grudnia, pozostałby on na chodniku (kwestia bezpieczeństwa rowerzystów).


Koncepcja II:
Podobne założenia przyjmuje druga koncepcja. W tym przypadku, plac Wolności nie zostałby objęty strefą TEMPO 30, a w zamian zostałoby wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dzięki temu, możliwe byłoby pozostawienie pierwszeństwa ruchu wzdłuż ulicy 27 Grudnia (ulice 3 Maja oraz Ratajczaka byłyby ulicami podporządkowanymi). Koncepcja ta przewiduje znacznie większe powierzchnie wyłączenia z ruchu i poprowadzenie w południowej nitce placu Wolności dwukierunkowego ruchu rowerowego. Ruch samochodowy mógłby odbywać się jedynie w relacji Aleja Marcinkowskiego/plac Wolności/ul. Ratajczaka. Zamknięto by natomiast przejazd przez ulicę 27 Grudnia na odcinku od ul. Kantaka do Okrąglaka.

Zaproponowano inne rozwiązania organizacji ruchu na samym skrzyżowaniu ulic plac Wolności/ul. 27 Grudnia/ul. 3 Maja/ul. Ratajczaka. Jednak i w tym przypadku zrezygnowano by z sygnalizacji świetlnej.

Rowerzyści z ulicy Kantaka mieliby włączać się w ulicę 27 Grudnia przejeżdżając przez zasłonięte drzewami torowisko tramwajowe, co zostało negatywnie ocenione przez policję.

Południowa nitka placu Wolności zostałaby wyłączona ze strefy TEMPO 30, pomimo iż obecnie się w niej zawiera.

Prosimy o przesyłanie opinii, wniosków w terminie do 7 lutego 2016 r. Koncepcja i formularz znajdują się w zakładce INŻYNIERIA RUCHU/KONSULTACJE. Poniżej link do zakładki.
Zobacz więcej:
» koncepcja I
» koncepcja II
» opis oraz formularz
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej