*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Prace na ulicach: Rubież, Pomarańczowej, Torowej i Roślinnej

2016-02-05
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że najbliższych dniach wprowadzone zostaną następujące czasowe zmiany w organizacji ruchu:

W dniach od 8 do 29 lutego, w związku z budową kanalizacji sanitarnej, wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na ulicy Rubież na odcinku od ul. Migdałowej do Pomarańczowej oraz na części ul. Pomarańczowej. Prędkość w rejonie prac zostanie ograniczona do 30 km/godz.
W kolejnych etapach:
- wyłączony z ruchu będzie wjazd z ul. Migdałowej w ul. Rubież - z zachowaniem ruchu pieszych (objazd ul. Bananową i Pomarańczową),
- zawężona zostanie zachodnia jezdnia ul. Rubież na odcinku od ul. Migdałowej do ul. Pomarańczowej - z zachowaniem dojazdów do posesji,
- wyłączony z ruchu będzie wjazd z ul. Pomarańczowej w ul. Rubież - z zachowaniem ruchu pieszych (objazd ul. Bananową i Migdałową),
- wyłączona z ruchu będzie część ul. Pomarańczowej od ul. Rubież do posesji nr 45 - z zachowaniem ruchu pieszych (objazd ul. Migdałową i Bananową),
- wyłączona z ruchu będzie część ul. Pomarańczowej od posesji nr 45 do ul. Rodzynkowej - z zachowaniem ruchu pieszych.

W dniach od 8 lutego do 15 marca, w związku z budową kanalizacji sanitarnej, wystąpią utrudnienia w rejonie zjazdu z ul. Krzywoustego w ul. Torową i ul. Pokrzywno. Zamknięty zostanie chodnik na długości o 60 m wzdłuż łącznicy na zjeździe w ul. Torową, a ruch pieszych zostanie przeniesiony na równoległy chodnik tymczasowy. Prace nie spowodują utrudnień w ruchu pojazdów.

W dniach od 8 lutego do 30 marca, w związku z budową chodnika, zawężona zostanie południowa jezdnia ul. Roślinnej na odcinku między ul. Jagodową i Sierpową.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

pozostałe informacje


Dowiedz się więcej