*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ruszają konsultacje trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej

2016-02-05
Dziś ruszają konsultacje trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej ? ronda Skubiszewskiego do Kaponiery. Projekt jest dostępny na stronie ZDM. Uwagi można zgłaszać do końca lutego 2016 r.
Odcinek objęty projektowaniem ma cztery kilometry długości. Po stronie zachodniej łączy się z istniejącą drogą rowerową prowadzącą do Junikowa. Po drugiej stronie doprowadza do budowanego układu dróg rowerowych na rondzie Kaponiera. Umożliwi szybki i wygodny dojazd rowerem do centrum z Junikowa, Grunwaldu i Łazarza.
Trasa jest prowadzona konsekwentnie jako dwukierunkowa droga rowerowa po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej. Zestaw przejazdów i łączników zapewniają dojazd także do obszarów po północnej stronie ulicy.
Trasa przebiega przez teren już obecnie intensywnie zagospodarowany, w którym jednak rowerzyści nie mają dziś swojej przestrzeni. ?W projekcie staraliśmy się poprawić sytuację pieszych ? stąd też decyzja o zaprojektowaniu wydzielonych dróg rowerowych, aby każdy miał swoje miejsce? ? mówi Wojciech Makowski, poznański oficer rowerowy.
Grunwaldzka to jedna z najbardziej potrzebnych tras rowerowych w Poznaniu. W ?Programie Rowerowym 2007-2015? była wpisana do wykonania w pierwszej kolejności, nie powstała w całości - jedynie na krótkich odcinkach. O trasę upomnieli się radni, wnioskując o sporządzenie koncepcji tej trasy w poprawkach do budżetu na 2015 rok.
Projekt ujmuje ulicę Grunwaldzką wraz z otaczającym ją obszarem. Wskazuje obszar planowanego objęcia strefą ruchu uspokojonego. Znajdziemy w nim ponadto sposób rozwiązania oczekiwanych przez rowerzystów trudnych miejsc w okolicy. Zaprojektowano prosty i przejrzysty sposób połączenia pasów rowerowych w ul. Wyspiańskiego z parkiem Manitiusa, a także sposób połączenia ul. Rycerskiej (dwukierunkowej dla rowerów) z ul. Marcelińską.
Już w tym roku, w wyniku projektów z budżetu obywatelskiego, większość ulic jednokierunkowych na Grunwaldzie i Łazarzu stanie się dwukierunkowa dla rowerzystów. Na Grunwaldzie ruch w rejonie szkół i przedszkoli zostanie uspokojony. Dodanie wygodnej trasy rowerowej wzdłuż Grunwaldzkiej sprawi, że duży obszar stanie się modelowo przyjazny dla poruszających się rowerami. ?Spodziewam się, że ruch rowerowy mocno wzrośnie ? tak zawsze się dzieje, kiedy powstaje trasa rowerowa o wysokim standardzie? ? dodaje Wojciech Makowski.

Z projektem można się zapoznać na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce \"Projekty drogowe\".
Zobacz więcej:
» zobacz projekt na stronie ZDM
» Ruszają konsultacje trasy rowerowej w ulicy Grunwaldzkiej
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej