*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Informacje o utrudnieniach na ulicach Kasprzaka, Skibowej, Głogowskiej i Daszewickiej

2016-02-15
Miejski Inżynier Ruchu informuje o zatwierdzeniu następujących czasowych zmian w organizacji ruchu:

W dniach od 15 do 25 lutego, w związku budową przyłącza energetycznego do budynków przy ul. Kasprzaka 13 nastąpi częściowe wygrodzenie chodnika wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Morawskiego w stronę ul. Szczanieckiej. Prace będą obywały się najpierw po zachodniej, a następnie po wschodniej stronie ulicy. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów.
(Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - TZ-I.7221.2.43.2016 z dnia 05.02.2016 r.)

W dniach od 16 do 18 lutego, w związku z budową przyłącza kanalizacji w rejonie Szczepankowa, zostanie zwężona ul. Skibowa w rejonie posesji nr 32a.
(Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - TZ.I.7221.2.18.2016 z dnia 19.01.2016)

W dniach od 17 lutego do 17 marca, w związku z pracami remontowymi na rusztowaniu, zajęta będzie część chodnika wzdłuż budynku przy ul. Głogowskiej 41. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów.
(Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - TZ.I.7221.2.28.2016 z dnia 26.01.2016)

W dniach od 17 lutego do 27 maja, wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Daszewickiej od ul. Głuszyna do granicy Poznania. W związku z budową chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym ul. Daszewicka będzie odcinkowo zwężana po wschodniej stronie o ok. 0,5 m, a ruch pieszych będzie przenoszony na drugą stronę ulicy. Prędkość maksymalna w rejonie robót zostanie ograniczona do 30 km/godz.
(Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - TZ.I.7221.2.54.2016 z dnia 09.02.2016)

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.Dowiedz się więcej