*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Konsultacje dotyczące koncepcji wydzielenia torowiska tramwajowego na ulicy Grunwaldzkiej

2016-02-16
Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją wydzielenie torowiska tramwajowego w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od przystanku tramwajowego Bałtyk (ul. Bukowska) do dawnego 111 Szpitala Wojskowego.

Zmiana miałaby polegać na wydzieleniu torowiska tramwajowego, po którym mogłyby poruszać się również regularne linie autobusowe (aktualnie nocne). Dzięki takiemu podejściu, zwiększona zostałaby atrakcyjność komunikacji zbiorowej, która bezkolizyjnie mogłaby przejechać tym odcinkiem drogi.

Zmiana ta wiązałaby się również z koniecznością zmiany pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu Bukowska-Zeylanda, tak aby zjeżdżające tam z Roosevelta pojazdy nie blokowały przejazdu w kierunku ulicy Grunwaldzkiej.

Wydzielenie torowiska zwiększy ponadto bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych przez ulicę Grunwaldzką a zlokalizowanych w okolicach Targów Poznańskich.

Wraz z wydzieleniem torowiska, wykonana zostałaby sygnalizacją świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Śniadeckich. Jest to zdaniem policji wyjątkowo niebezpieczne skrzyżowanie.

Koncepcja ta skorelowana jest z koncepcją ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, która została Państwu zaprezentowana na naszej stronie, w zakładce Projekty drogowe.

Czekamy na Państwa opinie, uwagi i spostrzeżenia w terminie do 22 lutego 2016 roku.

Zobacz więcej:
» zobacz mapkę poglądową z koncepcją wydzielenia torowiska tramwajowego w ul. Grunwaldzkiej
» zobacz koncepcję budowy drĂłg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej


Dowiedz się więcej