*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zmiana terminu prac na ul. Szamarzewskiego

2016-02-24
Miejski Inżynier Ruchu informuje o zmianie terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na ul. Szamarzewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Polną, która miała obowiązywać w dniach 22-26 lutego br. Na wniosek wykonawcy zmiany w organizacji ruchu będą tam obowiązywać w dniach od 29 lutego do 4 marca br.

W związku z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych na ul. Szamarzewskiego przy ul. Polnej nastąpi częściowe zwężenie jezdni północnej, wygrodzenie chodnika wzdłuż budynku i skierowanie ruchu pieszego na południową stronę ulicy. W razie potrzeby wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Polnej i Szamarzewskiego, a ruch będzie sterowany ręcznie.

(Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu - nr TZ-I.7221.2.946.2015 z dnia 26.10.2015)


pozostałe informacje


Dowiedz się więcej