*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Budowy przyłączy cieplnych. Czasowe organizacje ruchu

2016-11-10
Uwaga na zmiany organizacji ruchu związane z budową przyłączy cieplnych.

Jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu w dniach 14-18 listopada, w związku z budową przyłącza cieplnego, zawężana będzie ul. Wawrzyniaka na wysokości posesji nr 15. Ruch pojazdów odbywać się będzie po płycie przejazdowej, w rejonie prac czasowo wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się oraz mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów.

Ponadto, w dniach 14-25 listopada nastąpią zmiany w organizacji ruchu związku z budową przyłącza cieplnego w rejonie skrzyżowania ul. Traugutta i ul. Rolnej. Prace prowadzone będą etapowo na zawężanej miejscowo ul. Traugutta (wzdłuż posesji nr 25/27), w rejonie skrzyżowania ulic oraz na chodniku i wjeździe do posesji przy ul. Rolnej 8a.

W związku z tym w rejonie prac wprowadzone zostaną czasowe zakazy zatrzymywania się, ograniczenia prędkości maksymalnej pojazdów do 30 km/h oraz zawężenia chodnika, a ruch na skrzyżowaniu może być sterowany ręcznie.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej