*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Suchą stopą po chodniku na ulicy Lubowskiej

2016-11-17
Chodnik na ulicy Lubowskiej wymagał pilnego remontu. Miejscami znajdował się poniżej jezdni. W dni deszczowe korzystanie z niego było wręcz niemożliwe i piesi wybierali jezdnię do poruszania się.

Chodnik na ulicy Lubowskiej został wyremontowany na odcinku od ulicy Braniewskiej do ulicy Elbląskiej, z tym że od Braniewskiej do Tczewskiej po północnej stronie ulicy a od Tczewskiej do Elbląskiej po południowej. Była to kontynuacja prac z lat poprzednich.
Odbiór techniczny wykonanych prac odbył się 15 listopada. Radę Osiedla Krzyżowniki - Smochowice, która sfinansowała zadanie, reprezentował radny Witold Puchalski. - Brak odwodnienia wymusił zmiany w projekcie remontu. Zamiast zieleni chodnik od jezdni oddzielają ażurowe płyty. Dzięki nim nadmiar wód opadowych nie będzie gromadzić się na chodniku - wyjaśnił radny.
Koszt remontu wyniósł 88 tys. złotych i został sfinansowany ze środków celowych Rady Osiedla Smochowice - Krzyżowniki.
W tym roku wyremontowana została również część chodnika na ulicy Kołobrzeskiej oraz jezdnia na ulicy Budzyńskiej. Odbiór techniczny odnowionego chodnika na ulicy Trzcianeckiej odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

pozostałe informacje


Dowiedz się więcej