*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową przyłączy sanitarnych i cieplnych

2016-12-09
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 12 do 16 grudnia br., w związku z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, mogą wystąpić miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na wysokości posesji przy ul. Naramowickiej 234 (za ul. Bożydara). W rejonie prac ulica zostanie jednostronnie zwężona od strony wschodniej, prędkość maksymalna pojazdów zostanie ograniczona do 40 km/h, a ruch pieszych odbywać się będzie po kładce.

Jednocześnie, w dniach od 12 do 16 grudnia br., w związku z budową przyłącza sieci elektroenergetycznej, wystąpią utrudnienia w ruchu pieszych na ul. Szamotulskiej i Szamarzewskiego w rejonie skrzyżowania obu ulic. Wygrodzone zostają odcinki chodnika i pasa zieleni na obu ulicach, a ruch pieszych może odbywać się po kładkach.

Ponadto, w związku z instalacją przyłączy kanalizacyjnych do budynków, wystąpią miejscowe zwężenia jezdni, zajęcia chodnika i ograniczenia prędkości pojazdów w następujących miejscach:
- przy ul. Leśnowolskiej 26 w dniach 12-14 grudnia br.,
- przy ul. Kowalewickiej 65a w dniach 12-14 grudnia br.,
- przy ul. Kowalewickiej 49 w dniach 13-14 grudnia br.,
- przy ul. Pobielskiej 2 w dniach 14-16 grudnia br.

Miejski Inżynier Ruchu informuje również, że w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r., w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku szkoły, nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu na ul. Solnej.

Północna jezdnia ul. Solnej na odcinku od wjazdu do hotelu "Ikar" do skrzyżowania z ul. Kościuszki będzie zawężana etapami do dwóch pasów ruchu i wygradzane będą odcinki chodnika. Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej