*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowa jezdnia i chodniki

2016-12-21
Zakończyliśmy kolejne remonty chodników oraz jezdni.

Na ulicy Trzcianeckiej został wyremontowany chodnik po wschodniej stronie ulicy. Na odcinku około 500 metrów od ulicy Sianowskiej do ulicy Lubowskiej piesi będą korzystać z nowej nawierzchni z asfaltobetonu.

W ramach remontu zostały ułożone także płytki ażurowe, dzięki którym do podłoża będzie spływać nadmiar wód opadowych i roztopowych. Koszt remontu wyniósł prawie 165 tysięcy złotych. Radę Osiedla Krzyżowniki - Smochowice podczas odbioru reprezentował Witold Puchalski.

Mirosław Góra, przewodniczący Zarządu Osiedla Wola, był obecny podczas odbioru prac drogowych na ulicach Skalskiego i Dąbrowskiego, a także Wigury.
Na ulicy Wigury został dokończony, rozpoczęty w ubiegłym roku, remont nawierzchni. W tym roku Rada Osiedla wnioskowała o wyremontowanie jezdni wzdłuż budynku Zespołu Szkół nr 2, w którym mieści się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Koszt prac wyniósł niespełna 30 tysięcy złotych.

Dużym ułatwieniem dla mieszkańców Woli, a zwłaszcza osiedla Lotnictwa Polskiego, jest zakończenie remontu nawierzchni jezdni oraz chodnika wzdłuż ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Skalskiego w kierunku wspomnianego osiedla. Prace kosztowały 207 tysięcy złotych.

- Remont był konieczny. Jezdnia była dziurawa, wielokrotnie łatana. Również piesi mieli kłopot żeby bezpiecznie i suchą stopą dojść do osiedla - powiedział przewodniczący Zarządu Osiedla Wola.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej