*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Dodatkowe telefony do zgłoszeń w Akcji Zima

2017-01-02
Zgłoszenia w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników przyjmuje nie tylko Zarząd Dróg Miejskich. Można je także kierować do pracowników Poznan*KONTAKT.

W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem systemowym objętych zostało 865,4 kilometrów poznańskich dróg. Do tego dochodzą 104 kilometry tras rowerowych.

Podobnie jak w latach poprzednich pracownicy Zarządu Dróg Miejskich prowadzą całodobowe dyżury. Mieszkańcy, przechodnie, kierowcy mogą zgłaszać miejskie drogi, chodniki na których ich zdaniem konieczne jest przeprowadzenie interwencji służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie.

Dzięki temu ZDM może dbać nie tylko o wcześniej wytypowane jezdnie, ale także prowadzić prace w rejonach wskazanych przez najbardziej zainteresowanych, czyli użytkowników dróg.

Zgłoszenia przyjmowane są przez komórkę dyspozytorską, która pracuje całodobowo w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 marca 2017 roku, w siedzibie ZDM (ul. Wilczak 17), tel. 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane); mail: zima@zdm.poznan.pl.

By jeszcze bardziej usprawnić przyjmowanie zgłoszeń w zakresie akcji zima - od 1 grudnia 2016 roku Zarząd Dróg Miejskich wspiera infolinia miejska prowadzona przez Biuro Poznań Kontakt. Do końca marca również pracownicy tego biura przyjmują telefony w zakresie zimowego utrzymania ulic (oblodzenie lub zaśnieżenie). Dyżurują (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-20.00). Zgłoszenia są odbierane pod krótkim numerem telefonu: 19 115.

PRZYPOMINAMY :
działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

PROSIMY O:
zmianę opon na zimowe,
przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej