*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Studenci architektury w ZDM

2017-01-25
Jak powinny wyglądać tereny zielone w śródmieściu Poznania, jak je zaprojektować? To jedne z tematów, które zostały poruszone podczas wizyty studentów III roku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w Zarządzie Dróg Miejskich.

Prezentacja przygotowana przez specjalistów z Wydziału Terenów Zielonych miała pokazać specyfikę projektowania zieleni przyulicznej. Na jakie problemy napotykają projektanci, ale też jak cieszy mieszkańców efekt ich pracy.

To właśnie zieleń przyuliczna oraz skwery w centrum miast mają ogromny wpływ nie tylko na estetykę ściśle zabudowanych fragmentów śródmieść. Wpływają także pozytywnie na poziom życia mieszkańców. Tamują hałas, zbierają kurz, zmniejszają ryzyko podtopień podczas intensywnych opadów deszczu, a w trakcie upalnych dni chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem i obniżają temperaturę na śródmiejskich ulicach.

Podobne spotkania ekspertów z Zarządu Dróg Miejskich ze studentami będą kontynuowane. Pozwalają one zdobyć przyszłym projektantom cenną wiedzę praktyczną, która będzie niezbędna w ich zawodowej pracy.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej