*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Konsultujemy strefę uspokojonego ruchu

2017-02-13
O zmianach komunikacyjnych na ulicach wokół Starego Rynku rozmawialiśmy z uczestnikami zajęć prowadzonych w "Klubie Starówka".

To właśnie do niego przychodzą seniorzy, którzy głównie mieszkają na Starym Mieście. Dlatego chcieliśmy, by w swoim klubie mogli zapoznać się założeniami nowych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ograniczonym ulicami: Garbary, Podgórna, Al. Marcinkowskiego, Solna, Wolnica i Małe Garbary.

Głównym założeniem zmian wokół Starego Rynku jest zapewnienie możliwości w miarę swobodnego i jak najbardziej bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów.
Seniorzy bardzo przychylnie odnosili się do zaproponowanych rozwiązań.

Szczególnie tych dotyczących "uwolnienia" chodników od parkujących samochodów. Przybyli do "Klubu Starówka" zwracali uwagę, że pojazdy często blokują możliwość przejścia chodnikami, dodatkowo niszczą one nawierzchnię. Przez to znacznie utrudniają pieszym poruszanie się wokół Starego Rynku.

- Nie jesteśmy przeciwko ruchowi samochodów w tej części Poznania, ale chcemy czuć się bezpiecznie. Nie może być tak, że niemal cała przestrzeń jest podporządkowana przyjeżdżającym pojazdom osobowym lub dostawczym - stwierdzili seniorzy.

W najbliższych dniach kwestie związane z powiększeniem Strefy Uspokojonego Ruchu o ulice wokół Starego Rynku będziemy poruszać z lokalnym samorządem, przedsiębiorcami, taksówkarzami oraz mieszkańcami podczas spotkań podsumowujących konsultacje.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej