*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zwroty opłat za parkowanie w soboty

2017-03-06
Osoby, które chcą wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich o zwrot opłat za parkowanie w soboty powinny korzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej.

Przypominamy, że od 3 lutego br., kiedy uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kierowcy w Poznaniu nie muszą już płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania w soboty.
Kierowcy, którzy chcą otrzymać zwrot poniesionych opłat za postój w strefie w sobotę powinni złożyć do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:
- oryginalnymi biletami parkingowymi
- lub innymi dokumentami potwierdzającymi wniesienie opłaty.

Zwrot opłat obejmuje okres od 21.04.2012 do 28.01.2017.

Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku Wydział Finansowo-Księgowy ZDM dokona zwrotu opłaty w gotówce w Kasie w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 czynnej w dni robocze w godzinach 10.00-14.00 lub przelewem na nr rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę.

Zwrot opłaty powinien nastąpić niezwłocznie od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
Zobacz więcej:
» 1. Zarządzenie nr 7 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zasad dokonywania przez ZDM zwrotu opłat za parkowanie w soboty
» Formularz wniosku
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej