*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przedstawiamy nową koncepcję projektu drogowego

2017-03-10
Koncepcja wprowadzenia udogodnień dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulic Umultowskiej, Połabskiej, ul. Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza.

Zapraszamy do wyrażenia opinii, przedstawienia wniosków, pomysłów na temat "Koncepcji projektowej dla budowy drogi dla rowerów i chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ul. Lechickiej, w ul. Połabskiej od ul. Lechickiej do Al. Solidarności oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza".

Konsultacje mają na celu wskazanie najlepszych rozwiązań, miejsc, które należy uwzględnić, wybranie elementów z przedstawionych wariantów, które najbardziej odpowiadają mieszkańcom naszego miasta.

Koncepcja powstała z inicjatywy Rady Osiedla Piątkowo (odcinek wzdłuż Umultowskiej) oraz z chęci lepszego skomunikowania Naramowic i zachodniego Piątkowa z centrum miasta. Trasa ułatwi także dojazd do kampusu UAM na Morasku.
Przedstawiamy dwa warianty koncepcji. Pragniemy podkreślić, że warianty można łączyć, tzn. nie ma konieczności wyboru albo wariantu I albo wariantu II. Poszczególne elementy każdego wariantu mogą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji koncepcji.

Dodatkowo, w celu przedstawienia bardziej dokładnego i przejrzystego opisu koncepcja została podzielona na dwa etapy (odcinki).
Na podstawie przekonsultowanej koncepcji ZDM zamierza w 2017 roku zlecić opracowanie dokumentacji projektowej na budowę. Opinie prosimy przesyłać do 27 marca 2017 roku.
Zobacz więcej:
» Wspomiany projekt
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej