*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przetarg na dzierżawę parkingu

2017-03-17
Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 17, ogłasza przetarg pisemny na trzyletnią dzierżawę parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. o. M. Żelazka.

Specyfikację przetargową można pobrać w wersji elektronicznej pod adresem: www.zdm.poznan.pl w zakładce ?Parkowanie /(Przetargi)? lub w wersji papierowej ? Wydział Parkowania w Poznaniu, ul. Pułaskiego 9, pok. nr 1.

Termin składania ofert: do 24.03.2017 r. godz. 8:20.
Termin otwarcia ofert: 24.03.2017 r. godz. 8:30.
Rozstrzygnięcie przetargu w terminie do dn. 31.03.2017r.

Zarząd Dróg Miejskich zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej