*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Prace na ul. Grunwaldzkiej

2017-03-22
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, że od 25.03. do 15.05. przeprowadzone zostaną prace mające na celu poprawę stałej organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej - od ul. Smoluchowskiego / rondo K. Skubiszewskiego a ul. Malwową. Prowadzenie prac zaplanowane jest poza godzinami szczytu, w sposób gwarantujący zachowanie płynności w ruchu.

Kierujący pojazdami muszą się jednak liczyć z czasowymi zwężeniami na pewnych fragmentach jezdni, związanymi z ww. pracami.

Modernizacja stałej organizacji ruchu jest odpowiedzią Miasta na wnioski, m.in. Rady Osiedla Junikowo i przyczynić się ma do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, wprowadzenia bardziej czytelnego oznakowania ciągów pieszo-rowerowych, a w konsekwencji upłynnić ma ruch pojazdów na przedmiotowym fragmencie ul. Grunwaldzkiej oraz ulicach przyległych. W ramach zadania przewidziany jest także montaż dodatkowych kamer miejskiego monitoringu wizyjnego.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej