*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Dofinansowanie z UE dla mostu Cybińskiego

2006-07-14
Jest nam bardzo miło poinformować, że Regionalny Komitet Sterujący przyznał dotację w wysokości 7 125 000 złotych na realizację projektu pod nazwą „Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej, z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem bezpośrednim projektu jest miasto Poznań, natomiast jednostką wdrażającą, stroną podpisującą kontrakt z wykonawcą robót a następnie jednostką zarządzającą obiektem będzie Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Całkowity koszt projektu wynosi 9 500 000 złotych.Most Cybiński powstanie w osi ulicy Ostrówek nad rzeką Cybiną pomiędzy Katedrą a Śródką, w miejscu starej przeprawy mostowej rozebranej w 1970 roku. Warto podkreślić, że most Cybiński był jednym z najstarszych mostów poznańskich. Pierwsze mosty przez Cybinę budowano od czasu powstania na Ostrowie Tumskim osad ludzkich. Najstarsza wzmianka o mostach łączących wyspę z sąsiednią Śródką pochodzi z 1146 roku, z okresu walk o sukcesję między synami Bolesława Krzywoustego. W końcu XIX wieku most był intensywnie wykorzystywany. W dni powszednie korzystało z niego blisko 10 tysięcy pieszych, 1000 wozów konnych i 100 cyklistów. Wymagającą ciągłych napraw i remontów konstrukcję drewnianą postanowiono zastąpić mostem żelaznym. Wybudowano go w 1903 roku, ale z uwagi na wady konstrukcyjne w 1913 roku zastąpiono go nowym mostem. Wycofujące się z Wielkopolski wojsko polskie wysadziło most w dniu 5 września 1939 roku. Po zakończeniu działań wojennych most Cybiński został odbudowany. Rozebrano go po wybudowaniu mostu Mieszka I.Celem odbudowy mostu Cybińskiego jest nie tylko przywrócenie historycznego połączenia komunikacyjnego między Ostrowem Tumskim i Śródką. Będzie stanowić jeden z elementów aktywizacji terenów położonych nad Wartą. Szczególne korzyści mogą odnieść mieszkańcy Śródki. Połączenie z Ostrowem Tumskim i dalej ze Starym Rynkiem przyczyni się do odtworzenia historycznego Traktu Królewsko – Cesarskiego prowadzącego od Komandorii do dziewiętnastowiecznego centrum Jeżyc. Wpłynie to na zwiększenie liczby turystów do tej pory omijających ich dzielnicę. Podniesie się również atrakcyjność Śródki dla inwestorów oraz przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców, zwłaszcza w dziedzinie usług.W maju 2006 roku Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę mostu Cybińskiego. Most będzie miał charakter kładki dla pieszych. Przetarg zakłada, że do jego budowy zostanie wykorzystane przęsło „starego” mostu św. Rocha, które Poznaniacy mogą oglądać na prawym brzegu Warty, między mostami św. Rocha i Chrobrego. Po wykonaniu niezbędnych napraw, wymianie niektórych elementów i zabezpieczeniu antykorozyjnym można je będzie wykorzystać. Specjaliści przewidują, że przetransportowanie na miejsce wybudowania mostu przęsła o wadze ponad czterysta ton stanowić będzie najtrudniejszą część budowy. Przetarg zakłada budowę nowych przyczółków po obu stronach rzeki, łącznie z fundamentami. Dlatego też pozostałości po podporach muszą zostać rozebrane.W dniu 3 lipca minął termin składania ofert przetargowych. Do ZDM wpłynęły dwie oferty, które obecnie znajdują się na etapie rozpatrywania. Termin wykonania zamówienia, czyli zakończenia budowy mostu Cybińskiego, został ustalony na 30 listopada 2007 roku.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej