*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowe skrzyżowanie Jana Pawła II i Baraniaka na ostatniej prostej. Tymczasowa zmiana w organizacji z ruchu

2017-04-27
Kompleksowa przebudowa układu drogowego między rondem Rataje a rondem Śródka dobiega końca.

Jak informuje przedstawiciel inwestora - 5 maja kierowcy będą mogli skorzystać z przebudowanego skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Baraniaka. W związku z realizowanymi pracami w najbliższych dniach należy spodziewać się tymczasowych utrudnień w ruchu drogowym.

We wtorek, 2 maja, od godziny 15 zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i Baraniaka. W tym czasie demontowane będą stare wysięgniki oraz zamontowana zostanie nowa bramownica. Następnie prace drogowe obejmować będą frezowanie i układanie nowej nawierzchni jezdni. W związku z tym ulica Jana Pawła II zostanie zwężona do jednego pasa ruchu na odcinku 200 m.

Kierowcy nie będą mogli też przejechać na wprost zarówno z ulicy Baraniaka jak i Berdychowo. Dodatkowo zamknięty będzie lewoskręt z ulicy Jana Pawła II w ulicę Baraniaka oraz lewoskręt z ulicy Berdychowo. Zakończenie prac i otwarcie skrzyżowania zaplanowano na 5 maja. Na czas realizowanych prac wytyczone zostaną objazdy.

Ruch pieszych i rowerów odbywać się będzie przez jak dotąd - po zachodniej stronie ulicy Jana Pawła II.

W przypadku powstawania zatorów na ulicach dojazdowych za zgodą policji dopuszcza się wyłączenia sygnalizacji, ręczne sterowanie i inne zmiany w organizacji ruchu.

Osobom planującym w powyższym okresie dojazd na Maltę zalecamy dojazd od strony ronda Śródka i ul. Warszawskiej.

Dzięki zrealizowanej inwestycji ulica Baraniaka zyska dodatkowy prawoskręt w ulicę Jana Pawła II, który przyczyni się do poprawy ruchu w tej części miasta.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej