*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Prace na placu Kolegiackim nabierają tempa

2017-05-04
8 maja na placu Kolegiackim rozpocznie się kolejny etap badań archeologicznych. Wykopaliska poprzedzą prace budowlane związane z całkowitą przebudową i rewaloryzacją tego obszaru.

Docelowo będzie tam więcej przestrzeni dla pieszych, zniknie parking a jego funkcję przejmie ten działający w budynku Za Bramką.

Projekt zakłada przekształcenie całej wewnętrznej części placu Kolegiackiego, w tym także funkcjonującego tam obecnie parkingu, w strefę dla pieszych. Pojawi się więcej zieleni, ławki, miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oraz turystów. Funkcje parkingowe już od 8 maja przejmie parking w budynku Za Bramką.

Jest to związane z prowadzonymi pracami archeologicznymi, które swoim zakresem obejmą znaczną część placu. To kolejny etap poszukiwań dawnej kolegiaty św. Marii Magdaleny - gotyckiego kościoła, który od czasów średniowiecznych do końca XIX wieku stał w tym miejscu. Rok temu archeolodzy odkryli fragment wieży tej budowli, teraz liczą na kolejne znaleziska, które pozwolą ustalić lokalizację kolegiaty. Prace potrwają do jesieni. Po ich zakończeniu ma się rozpocząć przebudowa placu Kolegiackiego.

W związku z prowadzonymi pracami zmianie ulegnie organizacja ruchu. Najbliższym parkingiem będzie ten zlokalizowany przy ul. Za Bramką (wjazd od ul. Wszystkich Świętych). Ulica Wszystkich Świętych, na odcinku od wjazdu na parking Za Bramką do ul. Garbary, będzie dwukierunkowa, co ułatwi dojazd do parkingu. Początkowy odcinek ul. Wszystkich Świętych od ul. Za Bramką do wjazdu na parking pozostanie jednokierunkowy.

Do dyspozycji kierowców będą także pozostałe miejsca parkingowe, dostępne w najbliższym sąsiedztwie w ramach Strefy Płatnego Parkowania.

O zmianach w obrębie placu Kolegiackiego oraz dostępnych miejscach parkingowych będą informowały mieszkańców specjalne tablice.
Daria Pertek/biuro prasowe UMP
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej