*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Spotkanie podsumowujące konsultacje w sprawie rozbudowy ul. Rybaki już za nami.

2017-05-05
W czwartek (4 maja) odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje dotyczące rozbudowy ul. Rybaki.

Wcześniej w tej sprawie rozmawialiśmy z mieszkańcami, przedsiębiorcami podczas specjalnych warsztatów. Uruchomiony był dedykowany adres poczty elektronicznej, na który można było przesłać swoje wnioski. Jako, że część z propozycji mieszkańców była rozbieżna, to podczas sondażu ulicznego zapytaliśmy najbardziej zainteresowanych, czyli korzystających z ulicy - które ze zmian powinny zostać wdrożone. Ankietę łącznie wypełniło 67 osób.

Podczas czwartkowego spotkania przedstawiono zebranym wyniki ulicznej ankiety oraz docelowe rozwiązania, jakie będą zrealizowane na ul. Rybaki. Przedstawiciel Poznańskich Inwestycji Miejskich zaprezentował też wstępny harmonogram prac.

Ulica Rybaki będzie jednokierunkowa. Na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Krakowskiej pojazdy będą się poruszać w stronę ul. Krakowskiej. Na odcinku od ul. Strzałowej do Strzeleckiej ruch będzie pozostawiony tak jak obecnie, czyli w kierunku ul. Strzeleckiej. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować, w znacznym zakresie ruch tranzytowy, który obecnie ma miejsc na Rybakach.
Chodniki i ulica zyska nową, estetyczną nawierzchnię z kostki kamiennej, płyt betonowych i kamiennych.

Zieleń i mała architektura pojawi się po wschodniej stronie ulicy. Przybędzie 21 nowych drzew, 5 ławek oraz 400 m2 terenu zagospodarowanego pod zieleń niską.
Uporządkowany zostanie sposób parkowania, tak aby piesi i kierowcy czuli się bezpiecznie, a wyremontowane chodniki nie były niszczone przez parkujące auta. Dzięki uwolnieniu chodników od samochodów piesi zyskają szerokie i wygodne przejście. Odzyskaną w ten sposób przestrzeń będzie można również wykorzystać na inne cele, np. stoisko promocyjne czy ogródek gastronomiczny.

Prace przy kompleksowej przebudowie mają się rozpocząć latem tego roku. Ich zakończenie przewidziano na wiosnę 2018. Będą prowadzone etapami, tak by jak najbardziej zminimalizować utrudnienia związane z pracami.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej