*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Konferencja podsumuwująca konsultacje dotyczące poszerzenia strefy uspokojonego ruchu wokół Stargo Rynku

2017-05-12
Zakończyły się konsultacje dotyczące powiększenia strefy uspokojonego ruchu
o obszar drugi, czyli o ulice wokół Starego Rynku (teren ograniczony ulicami: Garbary, Podgórna, Al. Marcinkowskiego, Solna, Małe Garbary). Dziś, w siedzibie ZDM, odbyła się konferencja prasowa. O przebiegu konsultacji i wprowadzonych zmianach pod wpływem opinii mieszkańców informowali Katarzyna Bolimowska, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Grzegorz Pluta, zastępca dyrektora ZDM ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu.


W trakcie konsultacji odbyły się między innymi spotkania z: seniorami, mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami szpitali i służb ratowniczych, radnymi miejskimi i osiedlowymi. Zasięgnięto opinii na temat zaproponowanych rozwiązań, zebrano sugestie i uwagi. Wprowadzono szereg zmian do pierwotnych założeń. Realizację celu, by Strefa Uspokojonego Ruchu była nie tylko elementem poprawy bezpieczeństwa, estetyki oraz uspokojenia ruchu w tej części miasta, ale także jak najbardziej odpowiadała potrzebom tym, którzy korzystają ze śródmiejskich uliczek i chodników, podjęto w ramach zaproponowanego, kompromisowego projektu uwzględniającego większość postulatów. Oprócz spotkań konsultacyjnych zorganizowaliśmy również warsztaty. Propozycje i oceny zmian można było przesłać listownie, wypełnić ankiety lub skorzystać z dedykowanego adresu mailowego. Z tych wszystkich opcji skorzystało łącznie kilkaset osób.

Po konsultacjach zostały wprowadzone zmiany do pierwotnych, styczniowych planów. Wśród nich najważniejsze to:
- Rezygnacja z idei deptaka na ul. Paderewskiego.
Wjazd na ul. Paderewskiego będzie ograniczony znakiem B-1 (zakaz ruchu), którego celem jest wyeliminowanie w tej lokalizacji powszechnego ruchu pojazdów. Wjazd pod znak B-1 na ul. Paderewskiego od Al. Marcinkowskiego będzie umożliwiony dla: mieszkańców, dostawców w godz. 6.00 - 11.00, rowerów, taxi, pojazdów służb takich jak np. straż miejska, policja. Również dojazd do kościoła, hoteli i parkingów będzie możliwy przez ul. Paderewskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu ruch pojazdów nie będzie się odbywał tylko ciągiem ulic: Zamkowa - Góra Przemysła - Franciszkańska - Sieroca.

- Na ul. Ludgardy pozostanie dziewięć miejsc postojowych. Mają one przede wszystkim służyć wiernym, którzy udają się do pobliskiego kościoła. Parkowanie na nich będzie się odbywało na takich samym zasadach jak obecnie.

- Rezygnacja z kopert dla dostaw. Zamiast nich wprowadzone zostaną godziny dla dostaw, czyli od 6.00 do 11.00. Dzięki temu uniknie się przejazdów większych pojazdów w godzinach, gdy wokół Starego Rynku jest najwięcej pieszych. Dodatkowo miejsca postojowe będzie można przeznaczyć dla mieszkańców.

- ul. Szewska po wschodniej stronie wraca parkowanie skośne (przybędą dodatkowe cztery miejsca postojowe);

- ul. Woźna zostanie przywrócone parkowanie na chodniku po stronie południowej. Będzie tu obowiązywać strefa zamieszkania i piesi będą mogli przemieszczać się po jezdni, mając jednocześnie pierwszeństwo. Powstanie przejście dla pieszych przez ul. Garbary;

- trwa analiza miejsc w których będzie można posadzić zieleń. Pewne już dziś lokalizacje to: ul. 23 Lutego (przy pl. Wielkopolskim), ul. Wrocławska, ul. Masztalarska, Al. Marcinkowskiego przy ul. 23 Lutego.

- Miejsca postojowe dla autokarów. Obecnie w rejonie Starego Rynku jest 10 miejsc postojowych dla autokarów wycieczkowych. Po wprowadzeniu zmian będzie ich 17. Dłuższe postoje pustych autokarów będą możliwe w rejonie pl. Międzymoście. To zapewni większą rotację autobusów, które będą zatrzymywać się na ul. Stawnej i Al. Marcinkowskiego na czas wysiadania i wsiadania turystów.

Miejsca postojowe dla mieszkańców
Obecnie we wspomnianym rejonie funkcjonują 574 miejsca postojowe, z tego 136 to miejsca wyznaczone niezgodnie z przepisami. Na skutek analiz i prac projektowych liczba ta została zmniejszona do 121. Trzeba podkreślić, że w znacznym stopniu jest to spowodowane koniecznością dostosowania parkowania do obowiązujących w naszym kraju przepisów, czyli potrzebą ?odsunięcia parkowania? na 10 metrów od skrzyżowań.

Z myślą o mieszkańcach tego rejonu z tytułu utraconych miejsc, przygotowana dla nich zostanie część parkingu na Chwaliszewie. Swoje pojazdy będzie mogło zostawiać tam 125 kierowców, którzy mieszkają w rejonie Starego Rynku. Korzystanie będzie możliwe na podstawie identyfikatora mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania. Mieszkańcy otrzymają również karty umożliwiające wjazd i wyjazd z parkingu (jest on ogrodzony). Nie przewiduje się dodatkowych opłat za korzystanie z tych miejsc postojowych.

Informujemy także, że trwają rozmowy z właścicielami i operatorami parkingów o możliwości wprowadzenia preferencyjnych stawek nocnego parkowania. Pracujemy również nad mapą i systemem naprowadzania kierowców samochodów na parkingi.

Koszty wprowadzenia tego etapu Strefy Uspokojonego Ruchu
Na wprowadzenie Strefy Uspokojonego Ruchu (obszar drugi) zostało przeznaczonych
900 000 zł. Z tego 260 000 zł to koszt nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wszystkich Świętych i Garbary. Sygnalizacja ma usprawnić obsługę parkingu przy ul. Wszystkich Świętych ("Za Bramką"). Wymiana znaków (na mini) i montowanie nowych to 400 000 zł. Robocizna i prowadzenie punktu informacyjnego - 240 000 zł. Nowa zieleń ma kosztować dodatkowo około 200 000 zł.

Przypomnijmy jeszcze, że celem wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu na ulicach wokół Starego Rynku jest:
- zwiększenie komfortu życia mieszkańców,
- poprawa bezpieczeństwa, przejazdów przez centrum miasta,
- uwolnienie chodników od parkujących samochodów i tym samym zwiększenie przestrzeni dla pieszych,
- ograniczenie hałasu oraz emisji spalin.
Głównym narzędziem realizacji tego celu jest powiększenie strefy zamieszkania oraz zastosowanie ograniczeń B-1.Zobacz więcej:
» Prezentacja
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej