*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa układu drogowego na Zielińcu

2017-05-25
W czwartek, 25 maja, rozpoczynają się prace związane z przebudową dróg na Zielińcu. Inwestycje drogowe są realizowane własnym kosztem i staraniem przez spółkę Volkswagen Poznań sp. z o.o., zgodnie z umowami zawartymi z Miastem Poznań. Dziś, w siedzibie ZDM, odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu robót drogowych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firmy Volkswagen Poznań: Tobiasz Adam Kowalczyk, dyrektor Działu Prawnego oraz Dagmara Prystacka, rzecznik prasowy.

Umowa partycypacyjna pomiędzy Miastem Poznań a Volkswagen Poznań sp. z o.o. została podpisana 1 lipca 2014 roku. Jej uszczegółowieniem była umowa nr DR/10/2014 zawarta 30 września 2014 roku pomiędzy Miastem Poznań reprezentowanym przez dyrektora ZDM i Volkswagen Poznań sp. z o.o. Dotyczyła warunków kompleksowej (wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem zielenią) realizacji inwestycji drogowych w rejonie osiedla Zieliniec spowodowanych planowaną przez Inwestora budową inwestycji komercyjnej, wymagającej wyłączenia z ruchu odcinka ul. Smołdzinowskiej oraz zapewnienia mieszkańcom osiedla Zieliniec alternatywnego dojazdu do ul. Warszawskiej.

Zgodnie z umową zawartą między ZDM i Volkswagen Poznań sp. z o.o. inwestycja drogowa została podzielona na etapy:
- budowa skrzyżowania ul. Warszawska - Sośnicka oraz ul. Sośnickiej na całej długości;
- budowa ul. Sarniej i ul. Kamieńskiej na całej ich długości;
- przebudowa ul. Starachowickiej, Zieleńskiej i Grodnickiej na odc. od skrzyżowania z ul. Kamieńską i Arkońską do skrzyżowania z ul. Leśna/Smołdzinowska/ Rugijska.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji drogowych został ustalony na 12 200 000 zł. Jednak w umowie z 30.09.2014 została zawarta klauzula, że "inwestor zobowiązany jest do rzeczowej realizacji inwestycji drogowych, bez względu na rzeczywisty koszt, który może różnić się od wartości szacunkowej".

W czwartek, 25 maja, rozpoczną się prace budowlane związane z przebudową ulic Sarniej i Kamieńskiej. Na okres dwóch miesięcy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Wyłączone z ruchu zostanie ciąg ulic: Sarnia na odcinku ul. Świętowidzkiej do ul. Zieliniec oraz Kamieńska na odcinku pomiędzy ulicami Zieliniec i Starachowicką. (Objazd został wytyczony ulicami Strzałkowską i Arkońską).

Umowa obejmuje między innymi budowę i przebudowę nawierzchni utwardzonych jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, zagospodarowanie zielenią przyuliczną, przebudowę sieci infrastruktury technicznej (np. odwodnienia, oświetlenia ulicznego), monitoringu. Łącznie, budowie i przebudowie będzie podlegać ok. 2 km ulic.

Należy również dodać, że w poniedziałek, 22 maja br., rozpoczęła się przebudowa mostu na Cybinie w ciągu ulicy Warszawskiej.
Przebudowa Zielińca to wynik kilkuletniego dialogu i głosowania przeprowadzonego wśród mieszkańców w maju 2013 roku, dotyczącego możliwości zamknięcia ulicy Smołdzinowskiej i wykorzystania jej jako drogi wewnętrznej Volkswagena. Większość właścicieli nieruchomości na osiedlu Zieliniec wyraziło wtedy zgodę na zmianę układu komunikacyjnego pod warunkiem rozbudowy skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Sośnickiej. Podczas głosowania nie wyrażono woli przebudowy ulicy Leśnej.

W 2014 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający możliwość zamknięcia ulicy Smołdzinowskiej. Pozwala to na przygotowanie do realizacji dalszych inwestycji Volkswagen Poznań na tym terenie.

Planowany termin zakończenia rozpoczynających się robót drogowych to II kwartał
2018 roku.


pozostałe informacje


Dowiedz się więcej