*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Latem na Mostowej i Garbarach powstaną buspasy

2017-05-26
Zakończyły się konsultacje w sprawie uruchomienia buspasów w centrum miasta. Prace na Mostowej, związane z wydzieleniem buspasu, rozpoczną się już w lipcu. Miesiąc później wyłoniona w przetargu firma rozpocznie prace na Garbarach. Całość ma być gotowa we wrześniu.

Celem wprowadzenia buspasów jest poprawa punktualności i regularności kursowania autobusów komunikacji miejskiej oraz zmniejszenie ruchu aut poruszających się w kierunku ul. Garbary. Jeżdżące nie tylko punktualnie, ale też częściej i szybciej autobusy mają być zachętą do rezygnacji z używania w tym rejonie samochodów.

Po nowych buspasach będą mogły poruszać się nie tylko autobusy. Będą dostępne także dla taksówek, służb ratunkowych i komunalnych, rowerzystów, motocyklistów i samochodów, które przewożą minimum 3 osoby.

Etapy konsultacji
Konsultacje w sprawie buspasów trwały dwa miesiące. Rozpoczęły się warsztatami ekspertów, po których zorganizowano warsztaty otwarte. W ich trakcie swoje uwagi do proponowanej organizacji ruchu mogli zgłaszać mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni miejscy i osiedlowi.

W okolicy, którą objąć mają zmiany, przeprowadzono sondaż uliczny. Wzięło w nim udział 102 respondentów, których zadaniem było wskazanie jednego z przedstawionych rozwiązań. W końcu - uruchomiono dedykowany adres mailowy, służący do nadsyłania opinii. Tą drogą nadeszło ich niewiele - zaledwie 15. W czwartek odbyło się ostatnie spotkanie.

W sondażu ulicznym większość badanych opowiedziała się za przyznaniu autobusom miejskim pierwszeństwa na Mostowej i Garbarach oraz za wprowadzeniem buspasów. Ponad połowa - ze względu na trudności weryfikacji liczby pasażerów - była przeciwna wpuszczaniu na nie samochodów.

Miejsca postojowe i rowery
Wśród nadesłanych uwag zwracano m.in. uwagę na obecność Centrum Onkologicznego. Wyrażano obawy, że zamierzone zmiany w organizacji ruchu mogą wydłużyć czas dotarcia karetek z chorymi do szpitala na Garbarach, a liczba miejsc parkingowych w tym rejonie wydaje się niewystarczająca.

- Służby ratunkowe będą mogły się poruszać po buspasie również wtedy, gdy nie będą jechały na sygnale. To pozwoli na szybsze poruszanie karetek się w tym rejonie. W związku z wytyczeniem buspasów przy szpitalu nie zmieni się liczba miejsc postojowych. Trwają rozmowy nad zaproponowaniem dodatkowych rozwiązań dla pacjentów, dzięki którym najbardziej potrzebujący będą mogli również poruszać się buspasem - przekonywała podczas spotkania Katarzyna Bolimowska, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich (ZDM).

Dodała, że w związku ze zmianami na Mostowej zniknie zaledwie 6 miejsc postojowych, a przybędą 3 miejsca dla dostaw. Na Garbarach będzie ok. 30 miejsc postojowych mniej, ale pojawi się dodatkowych 7 miejsc dla niepełnosprawnych i 7 dla dostaw. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania parytetów miejsc postojowych do przepisów prawa.

Obecni podczas czwartkowego spotkania mieszkańcy po raz kolejny wyrazili swoje wątpliwości co do dopuszczenia rowerzystów do ruchu po buspasach. Ich zdaniem jednoślady mogą wpływać na spowalnianie autobusów komunikacji miejskiej.
- Będziemy obserwować, analizować i reagować. Dotyczyć to będzie nie tylko wpływu rowerzystów, ale i innych uczestników ruchu - zapewnił Tadeusz Nawalaniec, zastępca dyrektora ZDM.

Terminy i koszty
Projekt dla Mostowej jest już gotowy. Ogłoszono właśnie przetarg, który wyłonić ma wykonawcę. Otwarcie ofert nastąpi 8 czerwca. Jeszcze w czerwcu ma zostać podpisana umowa. Roboty mają rozpocząć się w lipcu, a zakończyć w sierpniu. Koszt buspasa oszacowano wstępnie na 230 tys. zł

Prace nad projektem buspasa na ul. Garbary zbliżają się do końca. W tym wypadku przetarg zostanie ogłoszony pod koniec czerwca, a umowa z wybranym wykonawcą ma być podpisana do końca lipca. Prace na Garbarach potrwają od sierpnia do września.
Jacek Łakomy/biuro prasowe UMP
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej