*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Buspas na Garbarach będzie krótszy

2017-06-01
Prezydent Jacek Jaśkowiak zadecydował o ograniczeniu długości buspasa na ul. Garbary. Zostanie on wytyczony na odcinku od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Strzelecką, a nie jak pierwotnie planowano od ul. Armii Poznań. Decyzja o ograniczeniu długości buspasa na ul. Garbary została podjęta po przeanalizowaniu konsultowanego z mieszkańcami projektu ZDM.

Konsultacje rozpoczęły się 19 kwietnia 2017 r. otwartym spotkaniem warsztatowym, podczas którego grupy składające się z mieszkańców, radnych, przedsiębiorców i ekspertów specjalizujących się w inżynierii ruchu dyskutowały nad ideą buspasów i wypracowaniem najlepszych rozwiązań. Przeprowadzono też sondaż w punkcie konsultacyjnym na skrzyżowaniu ul. Garbary i Małe Garbary oraz na pl. Bernardyńskim. Ponadto Zarząd Dróg miejskich uruchomił dedykowany adres mailowy: buspasy@zdm.poznan.pl, na który można było przesyłać wnioski i uwagi. Podsumowanie konsultacji odbyło się 25 maja podczas otwartego spotkania w Urzędzie Miasta.

- Celem konsultacji było zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami, poznanie opinii, uwag oraz pozyskanie społecznej akceptacji dla proponowanych zmian -  mówi Agata Kaniewska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Wszystkie zebrane w ramach konsultacji uwagi zostały przeanalizowane. Na tej podstawie postanowiono o ograniczeniu długości buspasa na ul. Garbary. Pierwotnie miał on przebiegać na odcinku od ul. Armii Poznań do skrzyżowania z ul. Strzelecką.

- Wprowadzając zmiany musimy brać pod uwagę głosy zarówno zwolenników, jak i przeciwników danego rozwiązania - mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - Buspasy są konieczne jako jedna z form preferencji dla transportu zbiorowego w centrum. Ich systematyczne wdrażanie pozwoli na podniesienie punktualności poznańskich autobusów, co z kolei zachęci do częstszego ich wyboru przez pasażerów. Na ul. Mostowej buspas zostanie wyznaczony na całej długości, w zakresie przegotowanym przez ZDM i przedstawionym w ramach konsultacji społecznych. Wsłuchując się w opinie mieszkańców, radnych miejskich i osiedlowych, zdecydowaliśmy, że w przypadku ul. Garbary zrealizujemy wariant ostrożny. Skutki tych zmian będą weryfikowane - zapowiada. 

Buspas na ulicy Garbary powstanie tylko na odcinku od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Strzelecką. W ograniczony zakresie powstaną też koperty dla dostaw - tylko tam, gdzie wytyczony zostanie pas dla autobusów. 

Wraz z wytyczeniem buspasów zostanie przeprojektowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej, przesunięcie przejścia dla pieszych przez ul. Królowej Jadwigi oraz wytyczone zostanie nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Strzeleckiej.

Po dokonaniu zmiany potoki ruchu w nowej organizacji będą na bieżąco obserwowane i analizowane. Wnioski będą podstawą do dalszych decyzji dotyczących ul. Garbary.
Joanna Żabierek/biuro prasowe UMP/ZDM
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej