*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Prace przy wprowadzaniu strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku

2017-06-02
Ruszyły prace dotyczące wprowadzania strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku.

Pierwszy etap prac to montaż nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary/Wszystkich Świętych oraz likwidacja wyłączonej wcześniej sygnalizacji przy skrzyżowaniu ul. Podgórna/Szkolna i Podgórna/Wrocławska.

Kolejny etap to porządkowanie parkowania na staromiejskich uliczkach - poprzez wprowadzanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Jako ostatnie zostaną wprowadzone: zmiany kierunku ruchu na ulicy Koziej, Górze Przemysła, Zamkowej i Klasztornej, oznakowanie wprowadzające strefę zamieszkania oraz zakaz ruchu - czyli znak B1.

Wprowadzanie nowego sposobu parkowania na wybranych ulicach odbywa się w opisanym poniżej porządku, tak aby kierowcy korzystający z ulic wokół Starego Rynku wiedzieli gdzie i w jaki sposób mogą zaparkować swoje pojazdy:
1. Na 5 dni przez zmianą oznakowania umieszczane są znaki informujące o zakazie parkowania wraz z podanym terminem obowiązywania zakazu. Znaki umieszczane są na wjeździe na daną ulicę. Dzięki tej informacji kierowcy wiedzą o planowanych w tym miejscu pracach.
2. Puste miejsca postojowe objęte pracami są wygradzane, tak aby uniemożliwić parkowanie aut na czas prowadzonych prac malarskich.
3. Wykonawca usuwa stare oznakowanie poziome, czyści nawierzchnię, uzupełnia ubytki w spoinach pomiędzy kostką brukową. Wykonuje nowe oznakowanie poziome i montuje nowe oznakowanie pionowe zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
4. Miejsca postojowe są ponownie udostępniane kierowcom już z nowymi zasadami parkowania.

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram prac na poszczególnych ulicach. Harmonogram ma orientacyjny charakter ponieważ sytuacja na ulicach jest dynamiczna i wykonawca dostosowuje swoje działania do warunków na drodze oraz pogody. Harmonogram będzie systematycznie aktualizowany i na początku każdego tygodnia publikowany na stronie zdm.poznan.pl.

Pierwsze 25 miejsc postojowych na parkingu buforowym na Chwaliszewie przeznaczonych jako rekompensata dla mieszkańców planowanych jest do udostępnienia jeszcze w trakcie realizacji prac wokół Starego Rynku.O zasadach korzystania z parkingu poinformujemy z wyprzedzeniem.

Już w nadchodzącym tygodniu na stronie internetowej ZDM zamieszczone zostaną zasady wjazdu pod zakaz ruchu - znak B1. Znak ten będzie obowiązywał od połowy lipca m.in. na ul. Paderewskiego, Zamkowej czy Szkolnej.

Warto również przypomnieć, że na czas prowadzonych prac wykonawca uruchomił punkt informacyjny dla mieszkańców przy ul. Wodnej 13. Punkt jest czynny w każdy wtorek i piątek w godz. 11.00-13.00 oraz w środę w godz. 15.00-17.00. Można tam zgłosić uwagi co do prowadzonych w terenie działań, a także dowiedzieć się szczegółów na temat nowej organizacji ruchu.
Zobacz więcej:
» Harmonogram prac
» Mapy obszaru drugiego- część północna
» Mapy obszaru drugiego- część południowa
» Mapy obszaru drugiego- część środkowa
» Mapy obszaru drugiego- pl. Bernardyński
» 2017.06.07 aktualizacja - harmonogram strefa 2
» 2017 06 12 Aktualizacja SUP 2
» 2017 06 19 Aktualizacja SUP 2
» 2017.06.27 aktualizacja harmonogram
» 2017.07.03 Aktualizacja SUP 2
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej