*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Wyremontowaliśmy kolejne chodniki na Winiarach

2017-06-08
W ostatnich dniach odbyły się odbiory techniczne po zakończonych remontach dwóch chodników na Winiarach. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowych chodników na Szydłowskiej i Urbanowskiej

Na ulicy Szydłowskiej został wyremontowany chodnik po północnej stronie (na odcinku od ulicy Winiarskiej do końca posesji nr 32) a na ulicy Urbanowskiej od ulicy Źródlanej do przejścia dla pieszych zlokalizowanego w rejonie ulicy Nad Wierzbakiem.

Odbiór odbył się w obecności Jana Chudobieckiego, przewodniczącego Rady Osiedla Winiary - Staramy się na bieżąco reagować na potrzeby naszych mieszkańców w ramach posiadanych przez radę środków finansowych - mówi Jan Chudobiecki. Radny zwrócił uwagę na osoby starsze. - Właśnie z myślą o wielu naszych starszych sąsiadach remonty chodników są konieczne - dodaje.

Remonty chodników na ulicach Szydłowskiej i Urbanowskiej kosztowały odpowiednio 65, 5 tys. oraz 12, 5 tys. złotych. Zostały sfinansowane ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Winiary.

Warto również dodać, że w październiku 2016 roku ZDM na zlecenie Rady Osiedla Winiary wyremontował inny fragment ulicy Szydłowskiej, tj. odcinek od ulicy Lazurowej do końca miejsc parkingowych w stronę ulicy Wołyńskiej.

Ulica Szydłowska - chodnik przed i po remoncie
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej