*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Budujemy drogę łączącą ulicę 5 Stycznia z osiedlem Lotnictwa Polskiego

2017-06-13
Budowa rozpoczęła się w kwietniu tego roku. W lipcu zmotoryzowani mieszkańcy osiedla Lotnictwa Polskiego będą mogli korzystać z nowej drogi, ułatwiającej dojazd i wyjazd z osiedla.

Droga będzie miała 206 metrów długości. Szerokość jezdni wyniesie 6 metrów, a pas dla pieszych 2,5 metra. Powstanie również jeden próg zwalniający. Zarząd Dróg Miejskich zlecił wykonanie prac budowlanych Zakładowi Robót Drogowych.

Obecnie prace koncentrują się na budowie jezdni, układaniu krawężników
i przygotowaniu podbudowy dla chodnika. Rozpoczęto już układanie warstwy wiążącej. W ostatnim etapie zostaną wykonane rekompensacyjne nasadzenia zieleni.

Przypomnijmy, że jeszcze dwa lata temu zmotoryzowani mieszkańcy osiedla Lotnictwa Polskiego mieli możliwość dojazdu do domów od ulicy 5 Stycznia drogą, która przebiegała przez teren Agencji Mienia Wojskowego. Jednak została ona zamknięta dla ruchu. Mieszkańcy osiedla Lotnictwa Polskiego zwrócili się wtedy
o pomoc do władz Miasta Poznania. Z myślą o mieszkańcach w Budżecie Miasta została zarezerwowana kwota w wysokości miliona złotych na wykonanie projektu i realizację robót budowlanych.

ZDM przygotował koncepcję budowy drogi tymczasowej, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Osiedla Wola, doprowadził do podpisania umowy z Agencją Mienia Wojskowego o wydzierżawieniu gruntów opisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Brama Zachodnia". Grunt pod drogę należy bowiem do Skarbu Państwa i znajduje się we władaniu AMW. Następnie został opracowany projekt budowlany, uzyskano konieczne pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym projekt organizacji ruchu, pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie na budowę.

Należy podkreślić, że z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenu droga nie będzie rozwiązaniem docelowym. Przyjęty projekt zakłada jednak, że po uregulowaniu stanów terenowo-prawnych będzie możliwość rozbudowy drogi i polepszenia jej standardu.

pozostałe informacje


Dowiedz się więcej