*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Więcej zieleni na Starym Mieście

2017-06-13
Klony, ozdobne hortensje i cisy będą cieszyć oko mieszańców staromiejskich uliczek. Nowe nasadzenia rozpoczną się już w sierpniu. Są elementem prac prowadzonych w ramach rozszerzania strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku.

Gotowe są już wstępne projekty zagospodarowania zielenią i małą architekturą czterech miejsc położonych na Starym Mieście w obrębie powiększanej strefy uspokojonego ruchu. Miejsca pod nową zieleń znajdują się u zbiegu Al. Marcinkowskiego i ul. 23 Lutego (teren przy chińskiej restauracji), na ul. 23 Lutego i pl. Wielkopolskim, na ul. Masztalarskiej (przy pomniku) oraz w rejonie ul. Podgórna i Wrocławska. Dzięki nowym nasadzeniom powstaną przyjazne dla mieszkańców miejsca odpoczynku.

Projekt przy skrzyżowaniu ulic 23 Lutego oraz Al. Marcinkowskiego zakłada trójkątny skwer z nasadzeniami dwóch klonów polnych odmiana "Elegant". W centralnej części zaprojektowano ozdobną hortensję bukietową "Bobo" oraz zimozielony cis pośredni "Hilii". Skwer okalają trzy ławki ustawione w różnych kierunkach, zgodnie z liniami kompozycyjnymi.

Pozostałe projekty w większości nawiązują do siebie pod względem doboru gatunkowego oraz układu kompozycyjnego. Przy ul. Masztalarskiej urozmaicono dobór gatunkowy wprowadzając rośliny cebulowe.

Propozycje nasadzeń przygotowane przez Zarząd Dróg Miejskich zostały przesłane do Rady Osiedla Stare Miasto, celem ich zaopiniowania przez lokalnych samorządowców. Radni osiedlowi chcą, by Centrum miasta było jak najbardziej przyjazne poznaniakom i przyjezdnym. Tego nie da się osiągnąć bez inwestowania w zieleń i miejsca wypoczynku.

Prace przy zakładaniu zieleni mają rozpocząć się w sierpniu tego roku. Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich prowadzi inwentaryzację elementów małej architektury, tak by tam gdzie to jest konieczne naprawić zniszczone elementy.

Warto również przypomnieć, że ZDM zlecił analizę obszaru objętego działaniem Rady Osiedla Stare Miasto pod kątem możliwości uzupełnienia zieleni w pasie drogowym także poprzez odbruk chodników. Na podstawie gotowej analizy ZDM wspólnie z radnymi osiedlowymi przygotuje ranking miejsc do zagospodarowania pod kątem zieleni i małej architektury. Kolejne, nowe nasadzenia mogą pojawić się jeszcze w tym roku.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej