*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zwężenia jezdni w związku z budową przyłączy wodociągowych i cieplnych

2017-06-19
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 21 czerwca do 21 lipca 2017 r., w związku z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji, fragmenty jezdni i chodnika na ul. Różanej, w rejonie skrzyżowania z ul. Spadzistą, będą miejscowo zwężane. Prędkość maksymalna pojazdów będzie ograniczona do 30 km/h, a ruch pieszych może odbywać się po kładce.

Ponadto, w dniach od 21 czerwca do 28 lipca br., w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku Dworca Zachodniego, wygrodzony zostanie pas wzdłuż torów dojazdowych z trasy PST do ul. Głogowskiej, a następnie wygrodzona zostanie lewa część jezdni i część parkingu wzdłuż ul. Głogowskiej od wylotu torów PST do ul. Zachodniej i budynku dworca. Na końcowym etapie prac wylot ul. Zachodniej w ul. Głogowską będzie połówkowo zawężany, a ruch pojazdów odbywać się może po płycie przejazdowej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej