*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Kierskie chodniki wygodne i bezpieczne

2017-06-21
W środę, 21 czerwca, odbył się ostatni odbiór techniczny chodnika wyremontowanego w Kiekrzu. Tym samym tegoroczny plan remontów chodników w tej części Poznania został zrealizowany w stu procentach.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Rady Osiedla Kiekrz: Urszula Filimon-Kucharska oraz Janusz Szelągiewicz. Radny Szelągiewicz nie ukrywał zadowolenia z jakości wykonanych prac brukarskich oraz z szybszej niż w poprzednich latach realizacji planu remontowego na osiedlu. - W ubiegłym roku ostatni remont chodnika zakończyliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku postanowiliśmy że nie będziemy czekać do ostatniej chwili. Nasz rada podjęła szybkie decyzje, a i współpraca z Zarządem Dróg Miejskich w kwestiach dotyczących remontów chodników jest coraz lepsza. Jesteśmy zadowoleni z końcowego efektu.

Remont chodnika na ulicy Kierskiej stanowił kontynuację prac z ubiegłego roku kiedy po północno-wschodniej stronie ulicy został wyremontowany chodnik na odcinku od ulicy Sanatoryjnej w kierunku granicy miasta. Obecnie mieszkańcy mogą wygodnie i bezpiecznie korzystać z nowego chodnika aż do granicy Poznania. Nową nawierzchnię zyskał również przystanek komunikacji autobusowej, na którym została zamontowana specjalna taśma z guzami, dzięki której osoby z dysfunkcją wzroku wiedzą, że zbliżają się do jezdni.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków celowych znajdujących się w dyspozycji rady osiedla. Koszt remontu wyniósł 26 750 złotych.

Natomiast 4 maja miał miejsce odbiór chodnika na ulicy Psarskie. W tym roku, na wniosek Rady Osiedla Kiekrz, został wyremontowany odcinek od ulicy Łagiewnickiej do końca posesji 8A.

Oczywiście, że mamy więcej chodników, które wymagają remontu. Proponowaliśmy również inne lokalizacje. Musieliśmy jednak poprzestać na ulicach Kierskiej i Psarskie ponieważ jesienią ma się rozpocząć budowa kanalizacji wodociągowej i deszczowej na naszym osiedlu. Zakres prac obejmuje również budowę jezdni i chodników stwierdził radny Szelągiewicz.

Na fotografii nr 2 od prawej radni J.Szelągiewicz i U. Kucharska oraz inspektor ZDM S. Hoffa


Dowiedz się więcej