*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ogłoszenie o sprzedaży drewna poinwestycyjnego

2017-06-23
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oferuje sprzedaż drewna poinwestycyjnego liściastego mieszanego, zakwalifikowanego do grupy S4 drewna opałowego (zgodnie z PN-91/D-95018) na następujących warunkach:
- przedmiotem transakcji jest drewno zgromadzone na placu magazynowym w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 46/50, o łącznej kubaturze ok. 589 m3,
- odbiór drewna odbędzie się na koszt kupującego - organizowany we własnym zakresie (transport, załadunek, własne źródło energii w przypadku cięcia lub rozdrabniania na miejscu),
- podstawą klasyfikacji drewna, przeliczeń objętościowych, wagowych są zasady określone w dokumencie przygotowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Możliwość obejrzenia drewna po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem magazynu, tel. 696 402 029 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

Oferty zakupu zawierające cenę za Mg (rozliczenie dokonywane będzie na podstawie wskazań wagi samochodowej), termin realizacji oraz informacje techniczne dotyczące sposobu odbioru drewna prosimy kierować drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do Kancelarii ZDM w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Nasz adres:
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej