*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ładniej i bezpieczniej dzięki wpływom ze strefy płatnego parkowania

2017-06-27
Decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków z wpływów za strefę płatnego parkowania na remonty chodników jest dla nas wybawieniem - powiedział Filip Schmidt, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Jeżyce po zakończeniu odbioru technicznego chodnika na ulicy Przybyszewskiego.

Chodnik na ulicy Przybyszewskiego to kolejny chodnik na Jeżycach, który został wyremontowany z wpływów ze strefy płatnego parkowania. Poprzednie to chodniki na ulicach Długosza, Słowackiego, Galla Anonima, Prusa. Na Jeżycach mamy dużo chodników, które wymagają remontu. Dlatego decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków z wpływów za strefę płatnego parkowania na remonty chodników jest dla nas wybawieniem. Dzięki temu możemy więcej zrobić dla mieszkańców stwierdził Filip Schmidt, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Jeżyce.

W celu wyselekcjonowania najbardziej zdewastowanych chodników radni z Jeżyc przespacerowali się po jeżyckich ulicach. Następnie sporządziliśmy mapę chodników, zaznaczając te, które najbardziej wymagających remontu. Okazało się, że ZDM również dysponuje podobną listą i że nasze spostrzeżenia są podobne. Niestety, nie wszystkie pozycje na naszej liście można zrealizować od razu. Remont niektórych chodników musi zostać poprzedzony przygotowaniem dokumentacji projektowej, projektami zmian w organizacji ruchu wymaganymi przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Inne - od dawna czekają, bo ma je remontować deweloper (np.: te dookoła Zajezdni) lub są częścią długo opracowywanych projektów budowlanych (np.: ul. Dąbrowskiego i Jackowskiego. Najtrudniejsze do realizacji są z kolei miejsca, w których nie są uregulowane kwestie prawne, gdzie chodniki znajdują się na działkach prywatnych - dodaje Filip Schmidt.

Na Przybyszewskiego został wyremontowany chodnik po wschodniej stronie ulicy na odcinku między ulicami Bukowską i Szamarzewskiego o długości 290 metrów. Koszt remontu wyniósł 112,5 tys. złotych.

Warto dodać, że jesienią ubiegłego roku została tu przeprowadzona rekultywacja trawników częściowo zniszczonych przez parkujące samochody. Nadmiar zasolonego, zdegradowanego podłoża został usunięty a przylegający do jezdni pas zieleni został zabezpieczony palikami. W ramach zadania sfinansowanego ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Jeżyce został również odtworzony przyuliczny drzewostan.

Zdjęcia po wykonaniu prac i jedno z jesieni ubiegłego roku
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej