*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowe, estetyczne i równe chodniki na ul. Słowackiego

2017-06-30
W środę odbył się odbiór techniczny po zakończeniu remontu chodnika na ulicy Słowackiego. To drugi w tym miesiącu chodnik na Jeżycach oddany do użytku, którego przebudowa została sfinansowana ze środków pochodzących z wpływów ze strefy płatnego parkowania.

W ubiegłym tygodniu odebrany został chodnik na ulicy Przybyszewskiego, a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zostały wyremontowane chodniki na ulicach Długosza, Słowackiego, Galla Anonima, Prusa.

Na ulicy Słowackiego możemy korzystać z nowej nawierzchni chodnika po południowej stronie ulicy na odcinku od Domu Tramwajarza do ulicy Kraszewskiego i po północnej stronie ulicy na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Prusa. Łącznie wyremontowaliśmy chodniki o długości 460 metrów. Koszt prac brukarskich wyniósł 237 tysięcy złotych. W odbiorze technicznym uczestniczył Jacek Piotrowski, przedstawiciel Rady Osiedla Jeżyce.

Należy dodać, że odbiór techniczny nie oznacza końca prac na ulicy Słowackiego. Po wykonaniu poprawek wskazanych przez przedstawicieli ZDM i radę osiedla wykonawca usunie zdegradowaną ziemię w poszerzonych terenach zieleni. W uzgodnieniu z radą osiedla w rejonie skrzyżowań, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc postojowych, zostanie posadzona niska zieleń.

Warto przypomnieć, że na ulicy Słowackiego został zmieniony sposób parkowania. Obecnie samochody są zaparkowane równolegle do jezdni. Dzięki temu piesi mogą korzystać z całej szerokości nowego chodnika, na przykład poruszające się w przeciwnych kierunkach wózki z dziećmi będą mogły swobodnie się wyminąć. Nie ma zagrożenia, że chodnik będzie zatarasowany przez parkujące na niemal całej jego szerokości pojazdy, co wcześniej często się zdarzało.

Dodatkowo odnowione chodniki nie są już niszczone przez parkujące samochody. Dzięki temu nie trzeba będzie ich tak często naprawiać, a piesi nie będą musieli lawirować między zniszczonymi płytami.

Na zdjęciach jak zmienia się ulica Słowackiego
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej