*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Będą nowe chodniki. Bezpieczniejsza droga do szkoły na ul. Błażeja

2017-07-03
Jeszcze w wakacje dobudowany zostanie brakujący odcinek chodnika po stronie północnej ul. Błażeja, do ul. Naramowickiej.

Wybrany w drodze przetargu wykonawca rozpocznie prace 7 lipca i zakończy ich wykonywanie do września. Poza przebudową odcinka ulicy Błażeja na długości 140 metrów konieczne jest wykonanie również dużego zakresu prac związanych z usunięciem kolidującego uzbrojenia podziemnego: kablami światłowodowymi, telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi, siecią oświetlenia oraz budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. Umowa na realizacje inwestycji została podpisana na kwotę 405 336,06 zł.

Przez okres budowy zostanie zapewniony ruch pieszych, oraz dojazd do posesji jednak ze względu na duży zakres robót związanych z instalacjami podziemnymi oraz przebudową skrzyżowania mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w ruchu, za które z góry przepraszamy wszystkich użytkowników.

Realizacja tej inwestycji zapewni możliwość bezpiecznego przejścia chodnikiem wzdłuż ulicy Błażeja od ulicy Naramowickiej. Dotyczy to szczególnie dzieci, których droga do szkoły przebiega przez tę część ulicy Błażeja.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej