*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Demontaż części opraw oświetleniowych na moście Teatralnym

2017-07-12
Dzisiaj rozpocznie się demontaż opraw oświetleniowych zamontowanych na betonowych pylonach na moście Teatralnym.

Zgodnie z informacją od konserwatora, oprawy są w złym stanie technicznym, co może zagrażać zdrowiu i życiu osób przebywającym w ich pobliżu. Z punktu bezpieczeństwa pieszych w nocy, oprawy te nie są niezbędne, ponieważ na moście zainstalowane jest oświetlenie na słupach stylizowanych, które jest wystarczające.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem od konserwatora, ZDM zdemontuje oprawy. Ich odtworzenie będzie możliwe później, po uzgodnieniach z autorem projektu renowacji mostu.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej