*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Wyremontujemy chodnik na ulicy Masztalarskiej

2017-08-18
W poniedziałek 21 sierpnia, rozpocznie się remont chodnika na ulicy Masztalarskiej. Prace brukarskie będą prowadzone po południowej i wschodniej stronie ulicy na odcinku od ulicy Wronieckiej do ulicy 23 Lutego.

Obecnie na ulicy Masztalarskiej nawierzchnia chodnika jest wykonana z płyt betonowych. Po zakończeniu remontu piesi będą korzystać z nawierzchni wykonanej z dociętych płyt granitowych i kostek granitowych pochodzących z magazynu ZDM. Tym samym chodnik zyska nawierzchnię zgodną z Katalogiem nawierzchni chodników. Obszar I. Stare Miasto. Zadanie obejmuje również wymianę krawężnika: z betonowego na granitowy.

Prace brukarskie zostały wskazane do realizacji i finansowane ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Stare Miasto. Koszt prac został ustalony na 275 tys. złotych.

Zakończenie remontu zostało zaplanowane na 30 września 2017 roku.

pozostałe informacje


Dowiedz się więcej