*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Koncepcja przebudowy lub remontu ul. Jarochowskiego na odcinku od Chociszewskiego do Wyspiańskiego wraz z koncepcją zieleni

2017-08-25
W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami zorganizowanego przez Radę Osiedla Święty Łazarz w dniu 23 sierpnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 33 oraz na prośbę mieszkańców zamieszczamy na stronie internetowej ZDM propozycje rozwiązań projektowych.
Opis inwestycji:
Projekt koncepcyjny przebudowy ul. Jarochowskiego wykonano w dwóch wariantach. Oba warianty zakładają wykorzystanie istniejącego pasa drogowego ulicy wraz z wykorzystaniem istniejących przebiegów krawędzi jezdni i zachowaniem geometrii skrzyżowań.
Koncepcja zakłada:
- wykonanie remontu nawierzchni wraz z wymianą nowych krawężników,
- wykonanie zatok parkingowych oraz nowych chodników,
- uporządkowanie miejsc parkingowych,
- zaprojektowanie strefy tempo 30,
- zaprojektowanie elementów spowalniających ruch w postaci dwóch wyniesionych skrzyżowań ( z ul. Limanowskiego i Sczanieckiej ),
- wyeliminowanie ruchu tranzytowego poprzez zmiany w organizacji ruchu, na przykład wprowadzenie ruchu jednokierunkowego,
- likwidację sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Limanowskiego,
- pozostawienie stacji rowerów miejskich,
- zaprojektowanie nowych nasadzeń zieleni przyulicznej,
- wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na zasadzie kontraruchu.

Opis wariantów:

Wariant nr 1

W celu uspokojenia ruchu i wyeliminowania ruchu tranzytowego na ulicy Jarochowskiego wariant zakłada wprowadzenie jednego kierunku ruchu na odcinku od ulicy Chociszewskiego do ulicy Sczanieckiej. Na odcinku od ulicy Sczanieckiej do ulicy Niegolewskiech samochody będą poruszać się w dwóch kierunkach, podobnie jak na odcinku pomiędzy ulicami Limanowskiego i Wyspiańskiego. Jeden kierunek obowiązywać będzie na odcinku od ulicy Niegolewskich do Limanowskiego.
Wybór wariantu oznacza dojazd do Szpitala Św. Rodziny zarówno od strony ulicy Chociszewskiego jak i Wyspiańskiego.
W wariancie nr 1 zaprojektowano 181 legalnych miejsc parkingowych (w zatokach postojowych oraz przy parkowaniu równoległym na ulicy). Obecnie znajduje się tu 176 legalnych miejsc parkingowych.

Wariant nr 2
Wariant nr 2 zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Jarochowskiego od ulicy Limanowskiego do Chociszewskiego z nakazem skrętu w prawo w ul. Chociszewskiego. Podobnie jak w wariancie 1 pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Limanowskiego pozostanie ruch dwukierunkowy. Dzięki wprowadzeniu ruchu w jednym kierunku można zaprojektować więcej miejsc postojowych. Zaprojektowano dodatkowe miejsca do parkowania równoległego na wysokości Szpitala Św. Rodziny.
Zaplanowano wyznaczenie 199 legalnych miejsc parkingowych w stosunku do obecnych 176 legalnych miejsc parkingowych.
Wariant 2 zakłada dojazd do szpitala tylko od strony ulicy Wyspiańskiego.

Zalety wariantu nr 1
- łatwiejszy dojazd do szpitala z obu kierunków,
- ruch będzie bardziej uspokojony niż przewiduje to wariant nr 2,
- skuteczniejsze wyeliminowanie tranzytu,
- łatwiejszy dojazd do posesji położonych na wschód od ul. Jarochowskiego.
Wady wariantu nr 1
- mniej miejsc parkingowych niż w wariancie nr 2,
- wzrost ruchu na ulicach Sczanieckiej i Niegolewskich.

Zalety wariantu nr 2
- większa ilość miejsc parkingowych niż zakłada wariant 1 (o 18 miejsc),
- zmniejszenie ruchu na ulicach Sczanieckiej i Niegolewskich.
Wady wariantu nr 2
- dojazd do szpitala tylko od strony ul Wyspiańskiego,
- mniej możliwości skutecznej eliminacji tranzytu z ulicy Jarochowskiego.

W związku z ustaleniami ze spotkania prosimy mieszkańców o zgłaszanie wniosków, przesyłanie opinii do przedstawionych rozwiązań na adres mailowy Rady Osiedla Święty Łazarz w terminie do 5 września 2017 roku. Adres poczty elektronicznej Rady Osiedla Święty Łazarz:
Osiedle_Lazarz@um.poznan.pl.


Zobacz więcej:
» Jarochowskiego wariant 1
» Jarochowskiego wariant 2
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej