*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zakończenie remontu chodnika na ulicy Lubowskiej

2017-09-01
Remont chodników na ulicy Lubowskiej prowadzony był etapami. Odbiór techniczny ostatniego z wyremontowanych odcinków odbył się w piątek, 25 sierpnia. Dziś, na całej długości mierzącej 1251 metrów ulicy, mieszkańcy mogą korzystać z nowych, wygodnych chodników.

Jesienią 2016 roku chodnik na ulicy Lubowskiej został wyremontowany na odcinku od ulicy Braniewskiej do ulicy Elbląskiej, z tym że od Braniewskiej do Tczewskiej po północnej stronie ulicy a od Tczewskiej do Elbląskiej po południowej. Była to kontynuacja prac z lat poprzednich. W tym roku prace były prowadzone po północnej stronie ulicy na odcinku od Zagórzyckiej do ulicy Maszewskiej.

Podobnie jak na poprzednich wyremontowanych odcinkach chodnik od jezdni został oddzielony ażurowymi płytami. Jak powiedział obecny podczas odbioru radny Witold Puchalski reprezentujący Radę Osiedla Krzyżowniki-Smochowice: Takie rozwiązanie zostało wymuszone przez brak odwodnienia. Dzięki nim nadmiar wód opadowych nie będzie gromadzić się na chodniku.

Koszt remontu chodnika o długości 160 metrów wyniósł 153 tysiące złotych pochodzących ze środków celowych Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej