*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Bezpieczna droga dzieci do szkoły

2017-09-01
Jedną z największych trosk rodziców jest to, by ich pociechy bezpiecznie dotarły do szkoły. Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok prowadzi przeglądy oznakowania, a jeśli zajdzie taka potrzeba, uzupełniania lub dokonuje napraw barierek i znaków, odmalowania linii na jezdniach czy pasów w okolicach placówek oświatowych.

Najlepszym czasem na przeprowadzenie takich kontroli i napraw są wakacje. Dodatkowo, dyrektorzy i nauczyciele, najczęściej zwracają się do nas z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego barierek, znaków drogowych właśnie przed 1 września. Nie inaczej było w tym roku. W lipcu i sierpniu wraz ze strażnikami miejskimi i policjantami przeprowadziliśmy kontrole elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicach 59 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 18 liceów i 11 zespołów szkół.

Po kontroli odmalowaliśmy lub uzupełniliśmy łącznie 93 napisy "Szkoła" na jezdniach. W dwóch miejscach zostały przycięte drzewa i krzewy, gdyż zasłaniały znaki drogowe. Z innych usterek można wymienić konieczność oczyszczenia znaków, które zostały zniszczone sprayami i zasłonięte naklejkami (siedem sztuk), wyprostować barierki (w trzech miejscach) lub je odmalować (razem w 26 punktach miasta). Oprócz tego w siedmiu przypadkach konieczne było wyprostowanie słupków, na których znajdują się znaki i poprawienie 30 oznakowań na jezdniach.

Sprawdzana była także sygnalizacja świetlna, a na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego uzupełniliśmy ją o dodatkowy, ostrzegawczy sygnalizator tzw. duszka, który informuje kierowców, że piesi mają zielone światło. Dodatkowo założyliśmy na skręcie ograniczniki, tak by kierowcy nie mogli ścinać zakrętu.

Zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w rejonach szkół przyjmowane są (przez cały rok) przez Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZDM pod numerem telefonu 61 661 44 02, 795 525 660 (24 h) lub zgloszenia@zdm.poznan.pl. Można także poprzez naszego Facebooka: @zdm.poznan.pl
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej