*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Piękniej na Jeżycach

2017-09-04
W ciągu ostatniego roku zmienił się skwer na ul. Bukowskiej (na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Gorczyczewskiego).


To właśnie tam, już przed rokiem przeprowadzone zostały roboty brukarskie i ziemne wraz z częściowym wykonaniem zieleni wysokiej i niskiej, pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Następnie wykonano obsadzenia naprzemiennie kwitnącymi bylinami, trawami ozdobnymi, a także krzewami ozdobnymi na skwerach, za chodnikiem. W ostatnim czasie pojawiły się elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci. Jesienią natomiast planowane jest posadzenie drzew na skwerach oraz roślin cebulowych w trawnikach.

Zaniedbany fragment tej części Poznania zmienia się diametralnie. Jest to ważna przestrzeń na mapie zarówno Jeżyc jak i śródmieścia, dedykowana przede wszystkim mieszkańcom, pieszym (w tym dzieciom i młodzieży uczęszczającym do pobliskich szkół).

Wszelkie dotąd zrealizowane prace zostały sfinansowane przez Radę Osiedla Jeżyce. W przyszłości planowany jest remont chodnika znajdujący się pomiędzy pasem zieleni, a blokiem mieszkalnym. Jednak, tylko w części znajduje się on w gestii Zarządu Dróg Miejskich, dlatego konieczne jest skorelowanie prac ze wspólnotą mieszkaniową, do której należy pozostały fragment.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej